Làm phim hoạt hình đầu tiên ở Afghanistan

Cập nhật: 11:49 GMT - thứ tư, 15 tháng 2, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Làm phim hoạt hình đầu tiên với các chủ đề bảo vệ động vật và vệ sinh cá nhân ở trường học Afghanistan.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

cartoon - animated television series for children

phim hoạt hình

animation - programme made by a series of drawings or photographs

chương trình/phim, việc sản xuất phim hoạt hình

animal welfare - ensuring animals are well-treated

bảo vệ động vật, chăm lo cho động vật

personal hygiene - keeping oneself clean

vệ sinh cá nhân

pioneering - innovative

tiên phong, sáng kiến, sáng tạo

Bài khóa - Transcript

The first ever cartoon produced in Afghanistan.

Schoolchildren perform educational songs for the animation in recording sessions after school.

The programmes explore various themes like animal welfare and the importance of personal hygiene.

The series replaces old Russian and Iranian cartoons.

The pioneering project has been a huge success, despite the lack of professional studios.


Bản dịch - Translation

Phim hoạt hình đầu tiên được sản xuất tại Afghanistan.

Học sinh biểu diễn các bài hát có tính giáo dục cho bộ phim hoạt hình tại các buổi thu âm sau giờ học.

Các chương trình này khai thác các chủ đề khác nhau như bảo vệ động vật, và tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân.

Loạt chương trình này thay thế các phim hoạt hình cũ của Nga và Iran.

Dự án tiên phong này đã rất thành công, bất chấp việc thiếu các xưởng phim chuyên nghiệp.Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

cartoon / animation / animal welfare / personal hygiene / pioneering

1. A series of short __________ films made by schoolchildren about drink and drug abuse are being screened at four hospitals in south Wales.

2. Dickens's __________ work for the destitute was the action of a man who knew what it was like to be desperate.

3. A Disney __________ featuring what is thought to be the prototype Mickey Mouse character has been sold in the US for $25,000 (£16,000).

4. __________ charities say they are being stretched to the limit with more owners forced to give up pets as they can no longer afford to keep them.

5. "People with the condition should stay at home, ensure that their _____________ is good, particularly hand washing, and avoid contact with others where possible."


Giải đáp - Answers

1. A series of short animated films made by schoolchildren about drink and drug abuse are being screened at four hospitals in south Wales.

Source: Bấm Maesteg pupils drink and drug films shown in hospitals

2. Dickens's pioneering work for the destitute was the action of a man who knew what it was like to be desperate.

Source:Bấm What the Dickens is the author worth?

3. A Disney cartoon featuring what is thought to be the prototype Mickey Mouse character has been sold in the US for $25,000 (£16,000).

Source: Bấm Herefordshire firm’s lost Mickey Mouse prototype film auctioned


4. Animal welfare charities say they are being stretched to the limit with more owners forced to give up pets as they can no longer afford to keep them.

Source: Bấm Downturn stretches animal rescue centres in Wales


5. "People with the condition should stay at home, ensure that their personal hygiene is good, particularly hand washing, and avoid contact with others where possible."

Source: Bấm Norovirus leads to ward closure at Yeovil hospitalVideos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.