BBC navigation

Video: Cai nghiện games tại Hàn Quốc

Cập nhật: 15:49 GMT - thứ năm, 4 tháng 8, 2011

Nghiện chơi game trực tuyến ở Hàn Quốc

Nghiện chơi game trực tuyến ở Hàn Quốc

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

addiction:
nghiện, tình trạng nghiện, cơn nghiện. Động từ: to be addicted (to something)

junkies:
'con nghiện', đây là một từ thường được dùng để chỉ người nghiện ma túy, nhưng ở đây là nghiện chơi games trực tuyến

hooked on:
nghiện, dính vào (không bỏ được),

hedging their bets:
'đặt cược nhiều cửa', đây là một cách diễn tả việc giảm rủi ro bằng cách đặt cược nhiều cửa khác nhau

brainwaves:
sóng điện trong não, điện não

Bài khóa - Transcription

Internet addiction in South Korea’s got so bad the government’s banned teens from going online after midnight.

Web junkies have been going without food, drink and sleep for days because they’re hooked on computer games.

The authorities have been hedging their bets by putting money into a variety of solutions.

One scheme monitors people’s brainwaves, while another tries to get youngsters involved in more traditional forms of entertainment.

Bài dịch

Nghiện internet tại Hàn Quốc trở nên tồi tệ tới mức chính phủ cấm thanh thiếu niên không lên mạng sau nửa đêm.

Những con nghiện internet lên mạng không ăn, không uống và không ngủ nhiều ngày trời vì họ nghiện chơi game trực tuyến.

Giới chức trách đã đặt cược nhiều cửa bằng việc bỏ tiền vào những giải pháp khác nhau.

Một chương trình thực hiện việc giám sát điện não trong khi một chương trình khác tìm cách lôi cuốn thiếu niên tham gia các hình thức giải trí truyền thống hơn.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng một trong từ/cụm từ dưới đây để hoàn thành các câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng của từ để điền vào câu cho thích hợp

addiction / junkies / to be hooked on (something) / to hedge your bets / brainwaves


1

On my last visit to the city, Kandaharis spoke of their constant fear of attack, by either Taliban or US led forces. They ____________________, backing both sides until it was clear who would prevail.

2

Scientists believe they are a step closer to being able to read people's minds after decoding human _________________ .


3

The death of Amy Winehouse has once again highlighted the danger of drink and drug _______________ .


4

There were claims that the damage had been caused by a hard-core of violent protest ________________ who had deliberately come for trouble.


5

He became _________________ the tournament after watching Bjorn Borg play in 1977, and has returned every year since, seeing all the greats of the game.

Câu trả lời

1
On my last visit to the city, Kandaharis spoke of their constant fear of attack, by either Taliban or US led forces. They hedged their bets, backing both sides until it was clear who would prevail.

Nguồn: Ahmad Wali Karzai: Meeting Kandahar's Mr Fix-it http://bbc.in/p5ikl1


2
Scientists believe they are a step closer to being able to read people's minds after decoding human brainwaves.

Nguồn: Glasgow University researchers 'decode' brainwaves http://bbc.in/iPGfM0

3
The death of Amy Winehouse has once again highlighted the danger of drink and drug addiction.

Nguồn: Can a parent save their child from addiction? http://bbc.in/nXlPFo


4
There were claims that the damage had been caused by a hard-core of violent protest junkies who had deliberately come for trouble.

Nguồn: How the student fees protest turned violent http://bbc.in/cs7F0Q

5
He became hooked on the tournament after watching Bjorn Borg play in 1977, and has returned every year since, seeing all the greats of the game.

Nguồn: It's June, that means queues outside Wimbledon http://bbc.in/mhYu1K

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.