Cập nhật: 15:40 GMT - thứ tư, 24 tháng 11, 2010

Di sản văn hóa phi vật thể

Lề thói ăn uống của người Pháp vừa được đưa vào danh sách "những di sản phi vật thể của nhân loại". Danh sách 213 truyền thống văn hóa từ khắp nơi trên thế giới bao gồm cả truyền thống châm cứu của người Hoa, tuồng Bắc Kinh và nhạc Colombia.

Bấm Nghe toàn bài

France's submission, which sits alongside Croatian gingerbread and the Azerbaijani carpet, centres mostly around the ritual itself - how wines are paired with dishes, how the table is dressed, the precise placing of glasses for water and wine, knife blade pointing in, fork curved towards the dish, all time-honoured rituals.

One jury member said there was no major reason why France should be rejected, not even President Sarkozy's untimely assertion that when it comes to cooking the French are the best in the world, a statement that enraged the Italians and Spaniards with whom Greece and Mexico are bidding jointly for the honour of Mediterranean diet.

There are no specific French dishes or ingredients in this entry. It centres largely on the fact the French have a tendency to talk endlessly about their food.

Christian Fraser, BBC News, tường thuật từ Paris

Bấm Nghe các từ

submission
việc giao nộp, nộp đơn/hồ sơ tham dự cuộc thi

centres mostly around
chủ yếu tập trung vào

paired with
ghép đôi với, được gộp với, đi kèm với

dressed
bài trí, trang hoàng, bày biện

time-honoured rituals
tập tục được gìn giữ lâu đời

untimely
không đúng lúc

enraged
gây tức giận

bidding
tranh giành, đề nghị (để được cái gì)

have a tendency to
có xu hướng

endlessly
không ngừng

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.