Cập nhật: 15:14 GMT - thứ hai, 18 tháng 10, 2010

Ô nhiễm do chất thải bauxite tại Hungary

Bùn tràn từ nhà máy sản xuất aluminium tại Hungary

Vụ tai nạn tuần trước tại nhà máy sản xuất aluminium ở Hungary có thể dẫn tới những quy định chặt chẽ hơn về xử lý chất thải trên khắp châu Âu. Tám người đã bị thiệt mạng và những khu vực đất đai rộng lớn đã bị ô nhiễm do chất thải tràn ra từ vụ tai nạn này.

Bấm Nghe toàn bài

When the red sludge reservoir burst near Ajka in western Hungary, one of the first comments from the company was that this material is not classified as 'hazardous' by the European Union.

"That is strictly true", Joe Hennon, the EU spokesman on the environment told the BBC, insofar as the sludge is not on the list of highly toxic materials in the EU hazardous waste directive. But it is included in another directive, on pollution prevention and control, under which the plant received its permission to operate in 2006.

The question of liability for accidents is currently under review by the European Commission. In the Hungarian case, the company can be held liable for damage to the environment, but not for harm to people. And if an accident on the scale of the massive oil spill in the Gulf of Mexico were to happen in European waters, the company would not be held responsible for some of the damage, as oil drilling is not mentioned in the Environmental Liability Directive.

The Hungarian government says it intends to call for a tightening of legislation, at EU level, when it takes over the presidency in January.

Nick Thorpe, BBC News, Budapest

Bấm Nghe các từ

sludge
chất thải bùn đặc

reservoir
bể chứa

not classified
không được phân loại

highly toxic
rất độc hại

hazardous waste directive
những chỉ dẫn, hướng dẫn trong việc quản lý, xử lý chất thải độc hại

liability
trách nhiệm pháp lý

under review
đang được duyệt xét lại

on the scale of
với mức độ, phạm vi ...

European waters
sông, hồ, biển và đại dương thuộc châu Âu

tightening of legislation
thắt chặt các luật lệ, quy định

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.