BBC navigation

Learning English

Cập nhật: 15:35 GMT - thứ ba, 16 tháng 9, 2014

Học tiếng Anh qua video: Đi tìm kiếm chai lọ thả trôi sông để mong nhận được những lời nhắn gửi cần được chia sẻ.

Mỗi ngày một cụm từ

    • Nghĩa của "child's play" và cách dùng cụm từ này đồng thời phân biệt với "a poster child" trong tiếng Anh.

    • Cụm từ "sands of time" có nghĩa là gì, cách dùng cụm từ này và cần phân biệt với "to draw a line in the sand"

Từ vựng

Trắc nghiệm

Hỏi đáp tiếng Anh

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.