BBC navigation

Bảo tàng Anh và Pháp trao đổi tranh

Cập nhật: 11:34 GMT - thứ năm, 28 tháng 7, 2011
Đức Đồng Trinh hang đá của Leonardo de Vinci

Phiên bản của Bảo tàng Quốc gia London sẽ được cho Bảo tàng Louvre mượn và ngược lại.

Bảo tàng Quốc gia London và Bảo tàng Louvre Paris đã công bố kế hoạch đưa cả hai phiên bản bức Đức Đồng Trinh hang đá - Virgin of The Rocks- của Leonardo da Vinci trưng bày tại một chỗ.

Bảo tàng Louvre ở Paris sẽ cho Bảo tàng quốc gia London mượn phiên bản của họ và đây sẽ là một phần của một cuộc triển lãm mới.

Đáp lại, Bảo tàng Quốc gia London sẽ cho Bảo tàng Louvre của Pháp mượn phim hoạt hình của họ mang tên Đức Đồng Trinh và Chúa hài đồng với Saint Anne và John The Baptist - The Virgin and Child With Saint Anne and John The Baptist.

Giám đốc Bảo tàng Quốc gia, Tiến sĩ Nicholas Penny, cho biết họ "rất vui mừng" về việc này.

Ông nói các đồng nghiệp của ông biết ơn các đối tác Pháp của họ về việc cho mượn "bức tranh nổi tiếng" đã nhà danh họa Ý vẽ 25 năm trước khi vẽ bức Đức Đồng Trinh - Virgin Of The Rocks Together - mà Bảo tàng Quốc gia Anh đang giữ.

Hai triển lãm này sẽ đánh dấu sự nghiệp của danh họa Ý này và sẽ đem lại một "cơ hội duy nhất" cho người xem được nghiên cứu tác phẩm của ông.

Giám đốc Bảo tàng Lourve, Henri Loyrette, cho biết " hợp tác đặc biệt này" giữa hai bảo tàng sẽ tạo ra một "gạch nối giữa lịch sử vốn được các sử gia về nghệ thuật mong mỏi từ lâu".

Triển lãm của Bảo tàng Quốc gia Anh ở London mang tên "Họa sĩ vẽ tranh cung đình của Milan" sẽ bắt đầu vào tháng Mười một và kéo dài đến tháng Hai sang năm.

Triển lãm của Bảo tàng Louvre sẽ bắt đầu từ tháng Ba và sẽ tiếp tục cho đến tháng Sáu.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.