BBC navigation

Kinh tế

Cập nhật: 11:15 GMT - thứ ba, 29 tháng 7, 2014

Những câu hỏi đặt ra khi cho khu vực tư nhân tham gia kinh doanh di sản thiên nhiên và văn hóa ở Việt Nam.

Tỉ giá

Khối lượng -/+
Pound Stirling 0.5907 0
Euro 0.7462 0
Vietnamese Dong 21225 0

Thông tin chậm 15 phút

Thị trường

Khối lượng Thay đổi %
FTSE 100 6803.69 -4.06 -0.06
Dow Jones 16912.11 -70.48 -0.42
Cac 40 4350.55 -15.03 -0.34
Nasdaq 4442.7 -6.87 -0.15
Dax 9647.36 -6.27 -0.06

Thông tin chậm 15 phút

Mặt hàng

Khối lượng Thay đổi
Brent Crude Oil Future 107.63 -0.09
Copper 3mo 7080.0 -40.0
Gold 1307.5 2.5
Nickel Cash 18522.5 -2122.5

Thông tin chậm 15 phút

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.