Cập nhật: 10:21 GMT - thứ hai, 29 tháng 6, 2009

Michael Jackson - những khuôn mặt

Bấm Xem video: Michael Jackson qua năm tháng

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, khuôn mặt của Michael Jackson luôn là một đề tài hấp dẫn và gây nhiều đồn đoán do những thay đổi về hình thức và màu da.

Đây là một tập hợp những đoạn video cho thấy phẫu thuật và có thể cả bệnh tật đã làm biến dạng khuôn mặt của ca sĩ này qua năm tháng như thế nào.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.