Nghe & Xem

Cập nhật: 13:12 GMT - thứ ba, 26 tháng 7, 2011
Video

Người đi biểu tình không mang theo cờ đỏ hay cờ vàng mà lấy hình bản đồ chữ S của Việt Nam như một biểu tượng đoàn kết chung.

XemThời lượng: 01:08

Video

  • XemThời lượng: 00:54

  • XemThời lượng: 01:16

  • XemThời lượng: 01:08

  • XemThời lượng: 01:12

  • Xem thêm

Phỏng vấn

  • NgheThời lượng: 01:55

  • NgheThời lượng: 01:15

  • XemThời lượng: 04:39

  • NgheThời lượng: 06:20

  • Nghe thêm

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.