Pwy sy’n berchen ar y cynnwys rwy’n ei bostio neu’n ei lwytho i fyny?

Diweddarwyd y dudalen: 11 Gorffennaf 2017

Chi biau'r hawlfraint os yw’r hyn rydych yn ei bostio neu’n ei lwytho i fyny yn gwbl newydd a gwreiddiol. Mae hynny fel arfer yn golygu nad yw’n cynnwys unrhyw beth gan rywun arall, fel fideos a cherddoriaeth.

Ar gyfer unrhyw beth sy’n cynnwys rhywbeth wedi’i wneud gan rywun arall, efallai fod yr hawlfraint yn perthyn iddo ef. Felly, fel arfer, byddwch angen cael ei ganiatâd cyn ei bostio i’r BBC.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawlfraint chi yma. Ac mae gwybodaeth gyffredinol am hawlfraint ar gael yma.

Mae telerau ychwanegol mewn lle pan ydych chi'n uwchlwytho eich cerddoriaeth i BBC Introducing. Gallwch eu darllen yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig