Pryd mae angen trwydded deledu arnaf?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Mae hynny’n dibynnu ar ble rydych chi a beth rydych chi’n ei wneud.

Do_I_need_a_TV_licence_v2.png

Yn y DU, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Mae angen i chi fod dan delerau trwydded deledu i wylio neu recordio rhaglenni teledu ar unrhyw sianel, neu i lwytho i lawr neu wylio rhaglenni’r BBC ar iPlayer.

Gallai hyn fod ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys teledu, cyfrifiadur desg, gliniadur, ffôn symudol, cyfrifiadur tabled, consol gemau, blwch digidol neu recordydd DVD/VHS.

Rhagor o wybodaeth am ba bryd bydd angen trwydded deledu arnoch.

Y tu allan i’r lleoliadau hynny

Bydd angen i chi ganfod a oes gan eich gwlad ei chynllun trwydded deledu ei hun.

A oes angen trwydded deledu arnaf i wylio rhaglenni rwyf wedi eu prynu yn BBC Store os wyf yn eu gwylio gan ddefnyddio iPlayer?

Mae'n iawn i chi wylio eich rhaglenni BBC Store gan ddefnyddio iPlayer. Nid oes angen trwydded deledu arnoch ar gyfer hyn.

Rhagor o wybodaeth am ba bryd bydd angen trwydded deledu arnoch.

Newid iaith: EnglishGàidhlig