Rheolau i chi ac i ni...

Rydyn ni am i bawb fwynhau’r BBC. Ond rhaid cadw at rai rheolau.

Darllenwch ein hesboniadau i weld beth y gallwch chi (a ni) ei wneud neu ddim ei wneud ar y BBC.

Terms of Use