Pwy arall sy’n gallu gweld sut rydw i wedi bod yn defnyddio’r BBC?

Diweddarwyd y dudalen: 11 Mai 2018

Yn gyffredinol, dim ond chi sy'n gallu gweld sut rydych chi wedi bod yn defnyddio’r BBC, oni bai, er enghraifft:

  • Y byddwch yn gwneud rhywbeth cyhoeddus, fel rhoi sylwadau ar un o storïau'r BBC
  • Y byddwch yn rhoi caniatâd i ni rannu eich gwybodaeth gyda gwasanaeth arall. Er enghraifft, os ydych chi’n allforio rhestr chwarae o ganeuon o BBC Music i Deezer, Spotify neu YouTube
  • Y byddwch yn gofyn i ni wneud hynny. Er enghraifft, pan fyddwch chi’n rhannu rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Y bydd hi’n ofynnol i ni ei rannu at ddibenion cyfreithiol

Gallwn hefyd rannu eich gwybodaeth gyda'n darparwyr gwasanaethau ar gyfer ymchwil a dadansoddi, neu os yw'n angenrheidiol i ddarparu pa bynnag wasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio. Er enghraifft, rydyn ni’n defnyddio trydydd parti i anfon ein cylchlythyrau.

Gall gweithgareddau ymchwil a datblygu’r BBC gynnwys gwaith ymchwil a datblygu mewnol a chydweithio gyda phartneriaid. Pan mae adran ymchwil a datblygu’r BBC yn rhoi cynnwys darlledu i’w phartneriaid, mae hyn yn dod o dan drwydded cyfyngedig at bwrpas ymchwil pendant.

Rydyn ni'n rhannu peth o'ch manylion personol â sefydliad Trwyddedu Teledu, er mwyn gweld os ydych chi'n defnyddio BBC iPlayer ac er mwyn diweddaru ei fas-data. Mae mwy o wybodaeth yma ynglŷn â phryd ydych chi angen trwydded teledu.

Newid iaith: EnglishGàidhlig