Sut alla i weld pa wybodaeth sydd gennych amdanaf?

Diweddarwyd y dudalen: 9 Mai 2018

Dyma yw hawl mynediad. Mae'r hawl yma yn eich caniatáu i ofyn am fanylion llawn ynglŷn â'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.

Bydd rhaid i chi gysylltu â ni i egluro beth rydych chi ei angen er mwyn i ni ddod o hyd iddo. Cofiwch, pan rydyn ni'n cysylltu'n ôl â chi, efallai y byddwn angen prawf adnabod er mwyn i ni sicrhau mai chi yw chi.

Efallai fod yna achlysuron pan allwn ni ddim cwrdd â'ch gofynion.

How_does_the_BBC_collect_data_about_me.png
Newid iaith: EnglishGàidhlig