Am ba mor hir fyddwch chi'n cadw fy ngwybodaeth?

Diweddarwyd y dudalen: 10 Mai 2018

Pan rydych chi’n rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i ni, byddwn ni’n gadael i chi wybod am ba mor hir byddwn ni’n ei chadw. Os na ddywedwn ni unrhywbeth, byddwn bob amser yn cadw at yr egwyddorion yma:

  • Rydyn ni ond y dal eich gwybodaeth am mor hir ag ydyn ni’n gwneud y gweithgareddau sonion ni wrthoch chi amdanyn nhw
  • Rydyn ni’n meddwl am sut fath o wybodaeth ydyw, faint a gasglwyd, pa mor sensitif y gallai fod ac unrhyw anghenion cyfreithiol
  • Rydyn ni’n cynllunio ein gwasanaethau fel nad ydyn ni’n dal eich gwybodaeth am hirach na sydd raid i ni
  • Rydyn ni bob amser yn meddwl am yr heriau posib o unrhyw un yn defnyddio neu rannu'r wybodaeth yma heb ganiatâd
  • Efallai y byddwn ni’n cau eich cyfrif BBC os nad ydych chi wedi ei ddefnyddio yn y flwyddyn ddiwethaf. Byddwn ni’n anfon e-bost atoch chi i ddweud ein bod ni’n bwriadu gwneud hyn cyn i ni ddileu unrhyw beth, felly ewch i’ch mewnflwch i weld os ydyn ni wedi anfon unrhyw e-byst ynglŷn â hyn

Beth os oes gen i gyfrif BBC?

Byddwn ni'n cadw'r wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni fel rhan o'ch cyfrif BBC tra bod gennych chi gyfrif gyda ni. Os ydych chi'n dileu eich cyfrif BBC, yna bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei dileu yn syth a bydd y wybodaeth sydd ar ôl yn dod yn ddi-enw. Efallai y byddwn yn ei defnyddio i'n helpu i wella ein gwasanaethau.

Beth os ydw i wedi anfon rhywbeth wnes i ei greu?

Os ydych chi wedi anfon unrhyw greadigaeth ynghyd â gwybodaeth bersonol, cymerwch olwg ar ein Telerau Defnyddio i weld sut rydyn ni'n storio rhain.

Mwy am Breifatrwydd a Thelerau ar draws y BBC

Newid iaith: EnglishGàidhlig