Ydych chi’n rhannu fy ngwybodaeth â sefydliadau eraill?

Diweddarwyd y dudalen: 23 Awst 2018

Rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth i wella eich profiad. Mae ein gwasanaeth yn golygu ein bod ni’n cadw eich gwybodaeth y tu mewn i'r BBC oni bai eich bod chi’n rhoi caniatâd i ni ei rhannu, er enghraifft:

  • Rydych chi’n gofyn i ni neu’n rhoi caniatâd i ni wneud
  • Er mwyn darparu cynnwys a gwasanaethau i chi drwy blatfform sy'n perthyn i bartner
  • Os oes gennych chi gyfrif BBC, efallai y byddwn ni’n defnyddio gwybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi i ddangos “hysbysebion wedi eu targedu” drwy safleoedd cwmnïoedd eraill, fel Facebook, Google, Snapchat neu Twitter er enghraifft. Er mwyn gwneud hyn, rydyn ni'n paru'r cyfeiriadau e-bost sydd wedi eu seiffro a'u diogelu, gyda'r platfform cyfryngau cymdeithasol drwy ein prosesydd allanol, Salesforce. Dydy'r cwmni cyfryngau cymdeithasol ond yn gallu dehongli'r cyfeiriadau e-bost os yw'r cyfeiriad wedi ei gysylltu â chyfrif ar ei safle. Dydyn ni ddim yn darparu data newydd ynglŷn â defnyddwyr y BBC, na'u ffrindiau. Os nad ydych chi eisiau gweld hysbysebion o’r fath, gallwch newid gosodiadau eich cyfryngau cymdeithasol. Gallwch hefyd ymweld â’ch cyfrif BBC a diffodd personoleiddio, ond bydd hyn hefyd yn diffodd pob gwasanaeth wedi ei bersonoleiddio.

Mewn sefyllfaoedd arbennig, efallai y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth heb eich caniatâd os ydyn ni’n credu’n rhesymol eich bod chi’n torri’r gyfraith, er enghraifft ar iaith casineb, ac mae gwneud hynny yn cael ei ganiatáu gan gyfreithiau perthnasol, yn cynnwys cyfraith diogelu gwybodaeth.

Os ydych yn defnyddio ein gwefan neu'n hapiau y tu allan i'r Deyrnas Unedig, mae'n bosibl y gall ein partneriaid hysbysebu ddefnyddio eich gwybodaeth i ddangos hysbysebion i chi ar wasanaethau’r BBC ac mewn mannau eraill ar-lein.

Pan fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth y tu allan i’r BBC

Byddwn yn:

  • Ei rhannu mewn ffordd ddiogel bob amser
  • Gwneud yn siŵr ei bod yn cael ei thrin yn unol â'n haddewid preifatrwydd
  • Sicrhau na fydd cwmnïau eraill yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi gyda'u marchnata eu hunain

Pan fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth o fewn y BBC

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth ar draws gwahanol rannau o'r BBC ar gyfer ymchwil, dadansoddi, marchnata neu ddibenion yn gysylltiedig â'r drwydded deledu. 

Newid iaith: EnglishGàidhlig