Gwybodaeth am eich gosodiadau personoleiddio

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Wrth sôn am ‘bersonoleiddio’, rydym yn golygu:

  • Argymell pethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi
  • Cofio pa mor bell aethoch chi drwy raglen (fel y gallwch ailddechrau lle’r oeddech wedi gorffen)
  • Rhoi hysbysiadau i chi am bethau rydych chi’n eu mwynhau.

Cyn y gallwn ni wneud hynny, mae angen i ni ddeall sut rydych chi’n defnyddio'r BBC, drwy edrych ar bethau fel yr erthyglau rydych chi’n eu darllen a'r rhaglenni rydych chi’n eu gwylio.

Rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n casglu data amdanoch chi.

Sut i ddiffodd personoleiddio

Gallwch ddiffodd ‘Caniatáu personoleiddio’ yng ngosodiadau eich cyfrif BBC.

Beth sy'n digwydd os byddwch yn diffodd personoleiddio?

  • Ni fyddwch chi’n cael argymhellion personol yn seiliedig ar bethau rydych chi wedi eu gwylio ac wedi gwrando arnyn nhw.
  • Ni fydd cylchlythyrau rydych chi wedi tanysgrifio i'w derbyn yn cael eu personoli mwyach. Byddwch yn cael fersiwn generig yn unig.
  • Ni fyddwn ni’n cofio pa mor bell oeddech chi wedi mynd drwy raglen. Felly, ni fyddwch chi’n gallu rhoi saib ar sioeau ac ailddechrau gwylio neu wrando yn ddiweddarach o lle'r oeddech chi wedi cyrraedd.
  • Bydd data am sut byddwch chi’n defnyddio'r BBC yn ddienw. Er enghraifft, byddem yn gallu gweld bod rhywun wedi edrych ar stori benodol ar BBC News. Ond ni fyddem yn gallu dweud mai chi oedd wedi edrych.
  • Byddwch yn dal i allu 'ychwanegu' pethau at eto, ‘hoffi’ eich hoff raglenni, cael hysbysiadau, rhoi sylwadau ar straeon, a phleidleisio ar sioeau fel Strictly Come Dancing.

A yw 'Caniatáu personoli' yn gweithio yr un fath ar draws y BBC cyfan?

Nid yw newid eich gosodiadau personoleiddio yn effeithio ar ap BBC Music. Felly, os byddwch chi’n diffodd personoleiddio, bydd yr app wedi ei bersonoleiddio yn seiliedig o hyd ar sut rydych chi’n defnyddio BBC Music. Os nad ydych chi’n gyfforddus â hyn bydd angen i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r ap.

Dylech hefyd wybod fod apiau symudol y BBC weithiau'n defnyddio dynodwyr dyfeisiau ac apiau dienw i weld sut maen nhw'n cael eu defnyddio.

Sut i wneud yn siŵr bod eich gosodiad personoleiddio yn cael ei ddiweddaru ym mhob man

Pan fyddwch chi’n newid eich gosodiad personoleiddio, mae'n diweddaru ar unwaith ar y porwr gwe rydych chi’n ei ddefnyddio. Ond ni fydd yn cael ei ddiweddaru ar unwaith ar unrhyw borwr, dyfais nac ap BBC arall a ddefnyddiwch. Felly, unwaith y byddwch chi wedi newid y gosodiad mewn un porwr...

  • Ar unrhyw borwr gwe arall rydych chi’n ei ddefnyddio, gan gynnwys ar ddyfeisiau gwahanol, bydd angen i chi allgofnodi a mewngofnodi eto
  • Ar unrhyw ap BBC ar eich ffôn neu gyfrifiadur tabled, bydd angen i chi allgofnodi a mewngofnodi eto, yna cau'r ap yn llawn a'i agor eto.

A yw diffodd personoleiddio yr un fath â diffodd cwcis?

Na, maen nhw’n bethau ar wahân. Cewch ragor o wybodaeth am gwcis ar y BBC yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig