BBC Two
In order to see this content you need both Javascript and Flash installed. Visit BBC webwise to find out more.

The Flight of the Earls

Who were these people, why were they leaving their country and where were they going?

At the time the Flight of the Earls is of major international significance. It threatens to upset peace treaties and agreements between the superpowers of the age. Hailed as a great statesman and military genius, the Gaelic leader Hugh Ó Néill continues to have an impact on Irish and world affairs until his death in Rome in 1616.

As well as being an epic historical narrative, with major implications, the story of The Flight of The Earls is a deeply human one, focusing on individuals who lived, hoped, suffered, and died while world history was being made.

This series is also the personal journey of presenter, Antaine O Donnaile, who grew up with The Flight of the Earls among the Drumlins in Armagh where epic battles were fought. Antaine follows in the footsteps of the Earls to Spain, France, Switzerland and Italy, revisiting the locations they passed through 400 years ago.

The series has been shot entirely on HDV cameras. It features dramatic reconstructions and a shooting style which makes the viewers believe they are at the heart of the action.

Of special importance, too, are the first-hand personal accounts of events and correspondence between protagonists. Imagine finding Hugh Ó Néill's personal letters to the King of Spain deep in a beautiful Spanish castle.

Pushing technological boundaries to the limit, the series will be presented in both English and Irish and viewers with digital satellite will be able to choose which language they wish to view in.

The Flight of the Earls and the events which surrounded it have left us a legacy which we still live with today.

Imeacht na nlarlaí

Cérbh iad na daoine seo? Cad chuige a raibh siad ag imeacht as a dtír féin, agus cá raibh a dtriall?

Bhí mórthábhacht idirnáisiúnta ag baint le hImeacht na nIarlaí san am sin. Bhí contúirt ann go gcuirfeadh sé isteach ar chonarthaí síochána agus ar chomhaontuithe idir chumhachtaí móra na linne. Bhí clú agus cáil ar cheannaire na nGael, Aodh Ó Néill, mar státaire mór le rá agus mar ghinias ar pháirc an chatha, agus lean sé de bheith ag imirt tionchair ar chúrsaí in Éirinn agus ar fud na hEorpa go dtí a bhás sa Róimh sa bhliain 1616.

Móreachtra staire a bhí in Imeacht na nIarlaí mar sin, eachtra a raibh impleachtaí móra léi. Ach chomh maith leis sin, is scéal mór daonna é fosta, scéal a dhíríonn ar na daoine a bhí beo le linn na móreachtra seo i stair an domhain agus ar a ndóchas, ar an dóigh ar fhulaing siad, agus ar an dóigh a bhfuair siad bás.

Turas pearsanta a bhí ann fosta d'Antaine Ó Donnaile, láithreoir an chláir, a d'fhás aníos le stair Imeacht na nIarlaí i measc dhroimlíní Ard Mhacha, mar ar troideadh cathanna eipiciúla fadó. Lean Antaine rian na nIarlaí chun na Spáinne, chun na Fraince, chun na hEilbhéise agus chun na hIodáile agus thug sé cuairt ar na háiteanna ar thug na hIarlaí cuairt orthu 400 bliain ó shin.

Is ar cheamaraí HDV (físeán ardghléine) a rinneadh an tsraith seo ó thús deireadh. Tá athchruthuithe drámatúla ann, chomh maith le stíl scannánaíochta a spreagann an lucht féachana lena chréidmheáil gur i láthair i lár an aicsin atá siad.

Tá tábhacht ar leith ag baint fosta leis na cuntais agus an comhfhreagras a d'fhág na daoine a bhí páirteach sna heachtraí seo ann ina bhfocal féin. Samhlaigh cad é mar a bheadh sé teacht ar litreacha pearsanta Aodh Uí Néill chuig Rí na Spáinne ar caomhnú i gcaisleán galánta sa Spáinn!

Beidh an tsraith seo ag brú theorainneacha na teicneolaíochta chomh fada agus is féidir – beidh sí á cur i láthair i mBéarla agus i nGaeilge araon agus beidh iad siúd a bhfuil nasc digiteach satailíte acu in ann teanga an chláir a roghnú.

Is cinnte nach mbeadh an saol mar an gcéanna inniu gan Imeacht na nIarlaí agus na heachtraí a bhí bainteach leis.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.