Travel News Lancashire

Lancashire

Lódáil léarscáil

Cliceáil anseo leis an léarscáil a chumasú.

Zúmáil isteach

Ní fheictear ceamaraí ar an léarscáil ar an leibhéal seo – Zúmáil isteach ar an léarscáil.

Níl teagmhais ar bith ann

Níl teagmhas ar bith sa limistéar seo. Peanáil trasna na léarscáile nó zúmáil amach le teagmhais eile a fheiceáil.

Níl teagmhais ar bith ann

Níl tuairisc ann faoi teagmhais sa cheantar seo faoi láthair. Bain triail as oibreacha bóthair.

Tá na teagmhais seo athraithe

Taispeáin faisnéis suas chun dáta faoi chúrsaí taistil

Oops...

Chuaigh rud éigin ar strae. Bain triail eile as. Taispeáin tuilleadh eolais

Roghnaigh réigiún thíos

Iarrtar ort an réigiún a roghnú ar mhaith leat ceamaraí tranglam tráchta a fheiceáil ann

As feidhm

De dheasca tosca eisceachtúla tá na ceamaraí tráchta as feidhm faoi láthair. Bain triail as níos moille.

Ag lódáil

Ordaigh:

helpAg taispeáint 0 de 0

Déanfaidh an leathanach seo nuashonrú air féin. Ní gá an leathanach a athnuachan. Cuir nuashonruithe ar sos.

Rinneadh nuashonrú ar an leathanach seo go huathoibríoch le faisnéis bheo taistil a  soicind ó shin. Cuir nuashonruithe ar sos.

Tá na nuashonruithe beo curtha ar sos agat - ní dhéanfaidh an leathanach uasdátú go huathoibríoch. Tosaigh nuashonruithe.

No reported incidents

There are currently no reported incidents in this area.

Tuairiscigh teagmhas 0330 123 0184

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Roghnaigh ceantar eile

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Breathnaithe le déanaí

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Iompar Poiblí de réir Oibreora

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Pleanálaí Turais

Bain triail as ár bPleanálaí Turais le sonraí a fháil faoi thurais ilmhódacha ón bhaile go dtí an ceann scríbe.

Á chumhachtú ag:
Transport Direct

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Nuacht taistil ar ghuthán póca

Más féidir leat an t-idirlíon a rochtain ar do ghuthán póca nó PDA (cúntóir digiteach pearsanta), is féidir sainfhaisnéis ghutháin phóca a fháil faoi thrácht agus faoi thaisteal ó BBC Nuacht Taistil.

Leagan do Ghuthán Póca

Ní cead faisnéis tráchta agus taistil de chuid an BBC a chóipeáil, a athfhoilsiú, a íoslódáil, a phostáil, a chraoladh, a tharchur, a chur ar fáil don phobal, nó a úsáid ar shlí eile ar aon dóigh seachas don úsáid neamhthráchtála s’agat féin. Ní cead aon fhaisnéis tráchta agus taistil de chuid an BBC a athchóiriú, a athrú nó saothar díorthach a chruthú de ach d’úsáid phearsanta neamhthráchtála féin.

Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag an BBC lena chinntiú go bhfuil gach faisnéis faoi thrácht agus faoi thaisteal de chuid an BBC suas le dáta agus beacht, is ar bhonn ‘mar atá’ amháin a chuirtear ar fáil í agus gan aon bharántas nó uiríoll (bíodh sin sainráite nó intuigthe) maidir lena beaichte nó a hiontaofacht. Níl an BBC freagrach as aon chaillteanas nó damáistí, bíodh sin díreach, indíreach nó iarmhartach, agus ní ghlacann an BBC le haon dliteanas a thiocfadh as úsáid na faisnéise seo nó a bhainfeadh leis an úsáid sin.

Gearrfar gnáth-tháillí geografacha ó línte talún agus ó ghutháin póca agus is féidir do ghlaonna a bheith mar chuid den phacáiste glaonna atá agat le do chomhlacht teileachumarsáide.

Cuidiú le leibhéal déine

Tionchar an-dian

Is teagmhais iad seo ar druideadh príomh-charrbhealach mótarbhealaigh dá ndeasca.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais arbh éigean do chomhlacht iompar poiblí nó níos mó a sheirbhísí ar fad a chur ar ceal dá ndeasca.

Tionchar Dian

Is teagmhais iad seo ar blocáladh nó ar druideadh bóithre ‘A’ dá ndeasca, nó ar druideadh príomh-charrbhealach mótarbhealaigh, nó ar druideadh sliosbhóthar dá ndeasca.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais a bhfuil moill shuntasach nó cur isteach ar sheirbhísí chomhlachta iompar poiblí nó níos mó dá ndeasca.

Meántionchar

Is teagmhais iad seo ar blocáladh nó ar druideadh bóithre ‘B’ nó bóithre neamhrangaithe dá ndeasca, nó a bhfuil bogadh srianta ann nó ar druideadh lánaí ar bhóithre ‘A’. De gnáth bíonn srianta luais, leibhéil neamhgnácha tráchta agus mionoibreacha ar mhótarbhealaí rangaithe ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais a bhfuil moill shuntasach nó cur isteach ar sheirbhísí chomhlachta iompar poiblí nó níos mó dá ndeasca.

Tionchar Beag

Is teagmhais iad seo a bhfuil gluaiseacht shrianta ann nó ar druideadh lánaí ar bhóithre ‘B’ nó ar bhóithre suntasacha neamhrangaithe dá ndeasca. Is iondúil go rangaítear staid neamhgnáthacha tráchta ar mhótarbhealaí nó ar mhórbhóithre ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí.

Tionchar An-bheag

Is teagmhais iad seo a bhfuil bogadh srianta ann dá ndeasca nó ar druideadh lánaí ar bhóithre neamhrangaithe mar gheall orthu. Is iondúil go rangaítear teachtaireachtaí faisnéise maidir le gnáthstaid tráchta ar mhótarbhealaí agus ar mhórbhóithre móra ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teachtaireachtaí faisnéise maidir le gnáthsheirbhís ag aerfoirt, nó le comhlachtací farantóireachta.

Cuidiú

Nuair a thaipeáintear an léarscáil, athraíonn an liosta thíos le sainfhaisnéis taistil a thaispeáint maidir leis an limistéar áirithe ar an léarscáil a bhfuil tú ag amharc air.

Ciallaíonn sé seo nach bhfeicfear faisnéis taistil taobh amuigh den limistéar reatha ar an léarscáil. Más mian leat gach faisnéis taistil a bhaineann leis an réigiún ar fad a fheiceáil, zúmáil amach ar an léarscáil.

What do these numbers mean?

Is é atá i gceist leis an chéad uimhir ná líon na dteagmhas taistil atá á dtaispeáint faoi láthair sa limistéar atá roghnaithe. Is ionann an dara huimhir agus líon iomlán na dteagmhas taistil sa réigiún ar fad.

Léim go dtí an Barr

BBC © 2014 Níl an BBC freagrach as ábhar atá ar shuíomhanna seachtracha idirlín.

Is fearr amharc ar an leathanach seo le brabhsálaí gréasáin atá suas chun dáta agus atá cumasaithe do stílbhileoga cascáideacha (CSS). Cé go mbeidh tú in ann ábhar iomlán an leathanaigh seo a fheiceáil sa bhrabhsálaí atá agat faoi láthair, ní bheidh cáilíocht na rudaí a fheicfidh tú chomh maith agus a thiocfadh leo a bheith. Iarrtar ort smaoineamh ar bhogearra do bhrabhsálaí a uasghrádú nó ar stílbhileoga cascáideacha (CSS) a chumasú más féidir.