Travel News Hereford and Worcester

Hereford and Worcester

Lódáil léarscáil

Cliceáil anseo leis an léarscáil a chumasú.

Zúmáil isteach

Ní fheictear ceamaraí ar an léarscáil ar an leibhéal seo – Zúmáil isteach ar an léarscáil.

Níl teagmhais ar bith ann

Níl teagmhas ar bith sa limistéar seo. Peanáil trasna na léarscáile nó zúmáil amach le teagmhais eile a fheiceáil.

Níl teagmhais ar bith ann

Níl tuairisc ann faoi teagmhais sa cheantar seo faoi láthair. Bain triail as oibreacha bóthair.

Tá na teagmhais seo athraithe

Taispeáin faisnéis suas chun dáta faoi chúrsaí taistil

Oops...

Chuaigh rud éigin ar strae. Bain triail eile as. Taispeáin tuilleadh eolais

Roghnaigh réigiún thíos

Iarrtar ort an réigiún a roghnú ar mhaith leat ceamaraí tranglam tráchta a fheiceáil ann

As feidhm

De dheasca tosca eisceachtúla tá na ceamaraí tráchta as feidhm faoi láthair. Bain triail as níos moille.

Ag lódáil

Ordaigh:

helpAg taispeáint 10 de 10

Déanfaidh an leathanach seo nuashonrú air féin. Ní gá an leathanach a athnuachan. Cuir nuashonruithe ar sos.

Rinneadh nuashonrú ar an leathanach seo go huathoibríoch le faisnéis bheo taistil a  soicind ó shin. Cuir nuashonruithe ar sos.

Tá na nuashonruithe beo curtha ar sos agat - ní dhéanfaidh an leathanach uasdátú go huathoibríoch. Tosaigh nuashonruithe.

Help

Go dian

 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  M5

  M5 Worcestershire, southbound between M42 [M5 junction 4A] and A38 [M5 junction 5]

  M5 Worcestershire - Slow traffic on M5 southbound between J4a M42 and J5, A38 (Droitwich), because of an accident earlier on. Congestion to J4, A38 (Bromsgrove).

  Nuashonraithe 13 nóíméad ó shin
Help

Go measartha

 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A38

  A38 Bath Road Worcester, northbound at Norton Close

  A38 Worcestershire - Very slow traffic on A38 Bath Road inbound in Worcester at the Norton Close junction. In the roadworks area. Travel time is around 15-20 minutes. Congestion to the A4440 Broomhall Way junction.

  Nuashonraithe 45 nóíméad ó shin
Help

Éadrom

 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A38

  A38 Droitwich Road Worcester, both ways at B4482 Bilford Road

  A38 Worcestershire - A38 Droitwich Road in Worcester busy but moving at Perdiswell Island.

  Nuashonraithe 4 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A442

  A442 Franche Road Kidderminster, both ways between B4190 Wolverley Road and A4535 Mason Road Roundabout

  A442 Worcestershire - A442 Franche Road in Kidderminster busy but moving between Three Crowns Roundabout and the A4535 Mason Road Roundabout junction.

  Nuashonraithe 14 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A449

  A449 Worcester Road Torton, both ways at A450 traffic lights

  A449 Worcestershire - Traffic congestion on A449 Worcester Road in Torton at the A450 traffic lights junction.

  Nuashonraithe 17 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A451

  A451 Stourport Road Kidderminster, both ways at A4535 Sutton Road traffic lights

  A451 Worcestershire - A451 Stourport Road in Kidderminster busy but moving around the A4535 Sutton Road traffic lights junction.

  Nuashonraithe 4 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A451

  A451 Stourbridge Road Kidderminster, both ways between A449 Chester Road North and A456 The Ringway

  A451 Worcestershire - Slow traffic on A451 Stourbridge Road in Kidderminster between Rose Theatre mini roundabout and the A456 The Ringway junction.

  Nuashonraithe 7 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A451

  A451 Bridge Street Stourport-On-Severn, both ways at Stourport

  A451 Worcestershire - A451 Bridge Street in Stourport-On-Severn busy but moving in the Stourport junction.

  Nuashonraithe 10 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A456

  A456 Coventry Street Kidderminster, westbound at A451 The Ringway

  A456 Worcestershire - A456 Coventry Street in Kidderminster clear inbound around the A451 The Ringway junction.

  Glanta Nuashonraithe 4 nóíméad ó shin
 • Ar Léarscáil
  Teagmhas Tráchta
  A4184

  A4184 Cheltenham Road Fairfield, Evesham, northbound at B4035 Waterside traffic lights

  A4184 Worcestershire - Very slow traffic on A4184 Cheltenham Road into town in Fairfield, Evesham at the B4035 Waterside traffic lights junction.

  Nuashonraithe 4 nóíméad ó shin

Tuairiscigh teagmhas 0330 123 0184

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Roghnaigh ceantar eile

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Breathnaithe le déanaí

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Iompar Poiblí de réir Oibreora

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Pleanálaí Turais

Bain triail as ár bPleanálaí Turais le sonraí a fháil faoi thurais ilmhódacha ón bhaile go dtí an ceann scríbe.

Á chumhachtú ag:
Transport Direct

Taispeáin
Cuir i bhfolach

Nuacht taistil ar ghuthán póca

Más féidir leat an t-idirlíon a rochtain ar do ghuthán póca nó PDA (cúntóir digiteach pearsanta), is féidir sainfhaisnéis ghutháin phóca a fháil faoi thrácht agus faoi thaisteal ó BBC Nuacht Taistil.

Leagan do Ghuthán Póca

Ní cead faisnéis tráchta agus taistil de chuid an BBC a chóipeáil, a athfhoilsiú, a íoslódáil, a phostáil, a chraoladh, a tharchur, a chur ar fáil don phobal, nó a úsáid ar shlí eile ar aon dóigh seachas don úsáid neamhthráchtála s’agat féin. Ní cead aon fhaisnéis tráchta agus taistil de chuid an BBC a athchóiriú, a athrú nó saothar díorthach a chruthú de ach d’úsáid phearsanta neamhthráchtála féin.

Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag an BBC lena chinntiú go bhfuil gach faisnéis faoi thrácht agus faoi thaisteal de chuid an BBC suas le dáta agus beacht, is ar bhonn ‘mar atá’ amháin a chuirtear ar fáil í agus gan aon bharántas nó uiríoll (bíodh sin sainráite nó intuigthe) maidir lena beaichte nó a hiontaofacht. Níl an BBC freagrach as aon chaillteanas nó damáistí, bíodh sin díreach, indíreach nó iarmhartach, agus ní ghlacann an BBC le haon dliteanas a thiocfadh as úsáid na faisnéise seo nó a bhainfeadh leis an úsáid sin.

Gearrfar gnáth-tháillí geografacha ó línte talún agus ó ghutháin póca agus is féidir do ghlaonna a bheith mar chuid den phacáiste glaonna atá agat le do chomhlacht teileachumarsáide.

Cuidiú le leibhéal déine

Tionchar an-dian

Is teagmhais iad seo ar druideadh príomh-charrbhealach mótarbhealaigh dá ndeasca.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais arbh éigean do chomhlacht iompar poiblí nó níos mó a sheirbhísí ar fad a chur ar ceal dá ndeasca.

Tionchar Dian

Is teagmhais iad seo ar blocáladh nó ar druideadh bóithre ‘A’ dá ndeasca, nó ar druideadh príomh-charrbhealach mótarbhealaigh, nó ar druideadh sliosbhóthar dá ndeasca.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais a bhfuil moill shuntasach nó cur isteach ar sheirbhísí chomhlachta iompar poiblí nó níos mó dá ndeasca.

Meántionchar

Is teagmhais iad seo ar blocáladh nó ar druideadh bóithre ‘B’ nó bóithre neamhrangaithe dá ndeasca, nó a bhfuil bogadh srianta ann nó ar druideadh lánaí ar bhóithre ‘A’. De gnáth bíonn srianta luais, leibhéil neamhgnácha tráchta agus mionoibreacha ar mhótarbhealaí rangaithe ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teagmhais a bhfuil moill shuntasach nó cur isteach ar sheirbhísí chomhlachta iompar poiblí nó níos mó dá ndeasca.

Tionchar Beag

Is teagmhais iad seo a bhfuil gluaiseacht shrianta ann nó ar druideadh lánaí ar bhóithre ‘B’ nó ar bhóithre suntasacha neamhrangaithe dá ndeasca. Is iondúil go rangaítear staid neamhgnáthacha tráchta ar mhótarbhealaí nó ar mhórbhóithre ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí.

Tionchar An-bheag

Is teagmhais iad seo a bhfuil bogadh srianta ann dá ndeasca nó ar druideadh lánaí ar bhóithre neamhrangaithe mar gheall orthu. Is iondúil go rangaítear teachtaireachtaí faisnéise maidir le gnáthstaid tráchta ar mhótarbhealaí agus ar mhórbhóithre móra ar an leibhéal seo.

I gcás teagmhas iompar poiblí, ciallaíonn sé teachtaireachtaí faisnéise maidir le gnáthsheirbhís ag aerfoirt, nó le comhlachtací farantóireachta.

Cuidiú

Nuair a thaipeáintear an léarscáil, athraíonn an liosta thíos le sainfhaisnéis taistil a thaispeáint maidir leis an limistéar áirithe ar an léarscáil a bhfuil tú ag amharc air.

Ciallaíonn sé seo nach bhfeicfear faisnéis taistil taobh amuigh den limistéar reatha ar an léarscáil. Más mian leat gach faisnéis taistil a bhaineann leis an réigiún ar fad a fheiceáil, zúmáil amach ar an léarscáil.

What do these numbers mean?

Is é atá i gceist leis an chéad uimhir ná líon na dteagmhas taistil atá á dtaispeáint faoi láthair sa limistéar atá roghnaithe. Is ionann an dara huimhir agus líon iomlán na dteagmhas taistil sa réigiún ar fad.

Léim go dtí an Barr

BBC © 2014 Níl an BBC freagrach as ábhar atá ar shuíomhanna seachtracha idirlín.

Is fearr amharc ar an leathanach seo le brabhsálaí gréasáin atá suas chun dáta agus atá cumasaithe do stílbhileoga cascáideacha (CSS). Cé go mbeidh tú in ann ábhar iomlán an leathanaigh seo a fheiceáil sa bhrabhsálaí atá agat faoi láthair, ní bheidh cáilíocht na rudaí a fheicfidh tú chomh maith agus a thiocfadh leo a bheith. Iarrtar ort smaoineamh ar bhogearra do bhrabhsálaí a uasghrádú nó ar stílbhileoga cascáideacha (CSS) a chumasú más féidir.