Travel News Sussex

Sussex

  • Lloegr
  • Llundain a De Ddwyrain
  • Sussex

M23 J11

Location: M23 J11 53/3B

M23 J11

The carriageway closest to the camera is Northbound

Images: Crown Copyright (c) 2014 HMSO, All Rights Reserved.
Images provided by the Highways Agency with permission of Her Majesty's Stationery Office.

Llwytho

Mae'r dudalen hon yn diweddaru'n awtomatig. Does dim angen adfywio'r dudalen. Stopio Diweddariadau.

Mae'r dudalen hon yn diweddaru ei hun gyda gwybodaeth teithio byw a ychydig eiliadau yn ôl. Stopio Diweddariadau.

Rydych wedi seibio y diweddariadau yn fyw - bydd y tudalen mwyach diweddaru yn awtomatig. Dechrau diweddariadau.

Images: Copyright (c) 2014 Hampshire ROMANSE

Images: Crown Copyright (c) 2014 HMSO, All Rights Reserved.
Images provided by the Highways Agency with permission of Her Majesty's Stationery Office.

Images: Copyright (c) 2014 Transport for London

Peidiwch â defnyddio ffonau symudol neu gamera wrth yrru.

Noder: Gall cyfeiriad delwedd y camera amrywio o bryd i'w gilydd, ac ar brydiau ni fydd ar gael o ganlyniad i resymau technegol neu weithredol

Cyhoeddwch ddigwyddiad 0330 123 0184

Dangos
Cuddio

Dewis ardal arall

Dangos
Cuddio

Ardaloedd cyfagos

Dangos
Cuddio

Gwyliwyd yn ddiweddar

Dangos
Cuddio

Cynllun siwrne

Rhowch gynnig ar ein Cynllun Siwrne am fanylion siwrneau aml-foddol o'ch cartref i ben eich taith.

Pwerwyd gan:
Transport Direct

Dangos
Cuddio

Teithio ar eich ffôn symudol

Os gallwch chi ddefnyddio'r We ar eich ffôn symudol neu'ch PDA, gallwch dderbyn gwybodaeth traffig a theithio penodol ar gyfer eich ffôn oddi wrth Fersiwn Symudol Newyddion Teithio'r BBC.

Fersiwn symudol

Nid oes modd i chi ddyblygu, ail-gynhyrchu, ail-gyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu, trawsyrru, cyflwyno i'r cyhoedd, na denfyddio gwybodaeth Traffig a Theithio'r BBC mewn unrhyw ffordd heblaw ar gyfer eich anghenion personol ac at ddefnydd nad yw'n fasnachol.

Tra bod y BBC wedi gwneud pob ymdrech i sichrau bod yr holl wybodaeth traffig a theithio yn gywir ac yn amserol, mae'n cael ei ddarparu ar sail 'fel ag y mae' ac heb sicrwydd na chynrychiolaeth (naill ai wedi ei nodi'n benodol neu wedi ei ymhlygu) o ran ei gywirdeb na'i ddibynnedd. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw golledion uniongyrchol neu anuniongyrchol neu ddifrod yn ymgodi o neu'n gysylltiedig gyda'r defnydd o'r gwybodaeth hwn.

Mae prisoedd daearyddol arferol o leiniau daearol a symudol yn berthnasol a gall galwadau gael eu cynnwys ym mhecyn eich darparwr ffôn.

Help gyda lefel difrifoldeb

Effaith difrifol iawn

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa prif ffordd gerbydau'r draffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi arwain at ataliad llwyr o wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus

Effaith difrifol

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa ffyrdd 'A', cyfyngiadau neu gaefeydd lôn i brif ffordd gerbydau'r draffordd neu gaefeydd slipffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi achosi oedi sylweddol neu sydd wedi amharu ar wasanaethau sy'n effeithio ar un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith canolig

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu wedi achosi caefa heolydd 'B' neu heolydd annosbarthedig, cyfyngiadau neu gaeadau lonydd i heolydd 'A'. Mae gwaharddiadau cyflymder, lefelau traffig sy'n abnormal iawn a gweithfeydd llai ar draffyrdd hefyd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sy'n achosi oedi neu darfiad i wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith isel

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd B neu heolydd annosbarthedig arwyddocaol. Mae amodau traffig abnormal ar draffyrdd ac heolydd priffordd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Ar gyfer digwyddiadau cludiant cyhoeddus, mae'n nodi digwyddiadau sy'n peri oedi bach neu darfu ar wasanaethau neu hedfan.

Very slight impact

Dyma'r digwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd annosbarthedig. Mae negeuseuon gwybodaeth am gyflwr traffig normal ar draffyrdd a phriffyrdd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos negeseuon gwybodaeth am wasanaeth normal mewn meysydd awyr neu gyda gweithredwyr fferi.

Help

Pan mae map yn cael ei ddangos, mae'r rhestr isod yn newid i ddangos gwybodaeth teithio sy'n benodol i'r ardal arbennig o'r map rydych yn ei weld.

Golyga hyn na fydd y gwybodaeth teithio tu allan i'r ardal presennol ar y map yn cael ei ddangos. Os hoffech weld holl wybodaeth teithio ar gyfer yr holl ranbarth, bydd yn rhaid symud allan o'r map

What do these numbers mean?

Mae'r rhif cyntaf yn cyfeirio at y nifer o ddigwyddiadau teithio sy'n dangos ar hyn o bryd yn yr ardal o dan sylw. Mae'r ail rif yn dangos y cyfanswm o ddigwyddiadau teithio yn y rhanbarth gyfan.

Yn ôl i'r brig

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.