Travel News Henffordd a Chaerwrangon

Henffordd a Chaerwrangon

Llwytho'r map

Cliciwch yma i weithredu'r map

Chwyddo i mewn

Nid yw'r camerâu wedi eu harddangos ar y map ar y lefel yma-bydd yn rhaid i chi ddefynyddio'r teclyn chwyddo ar y map.

Dim digwyddiadau

Nid oes yna ddigwyddiadau yn yr ardal o dan sylw. Symudwch ar draws y map neu defnyddiwch y teclyn chwyddo i weld digwyddiadau eraill.

Dim digwyddiadau

Does dim digwyddiadau wedi eu cyhoeddi yn y rhanbarth yma, ewch i'r adran gweithfeydd gweithfeydd.

Mae'r digwyddiadau yma wedi newid.

Dangos y gwybodaeth teithio diweddaraf

Oops...

Aeth rhywbeth o'i le. Rhowch gynnig arall. Dangos mwy o wybodaeth.

Dewis rhanbarth isod.

Dewiswch y rhanbarth lle'r hoffech weld y camerâu tagfa draffig

Dim ar gael

O ganlyniad i amgylchiadau eithriadol, nid yw'r camerâu traffig ar gael ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall wedyn.

Llwytho

Trefnu trwy:

helpDangos 9 o 9

Mae'r dudalen hon yn diweddaru'n awtomatig. Does dim angen adfywio'r dudalen. Stopio Diweddariadau.

Mae'r dudalen hon yn diweddaru ei hun gyda gwybodaeth teithio byw a ychydig eiliadau yn ôl. Stopio Diweddariadau.

Rydych wedi seibio y diweddariadau yn fyw - bydd y tudalen mwyach diweddaru yn awtomatig. Dechrau diweddariadau.

Help

Difrifol

 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  M5

  M5 West Midlands, southbound between A456 Halesowen [M5 junction 3] and A38 Lydiate Ash [M5 junction 4]

  M5 West Midlands - Slow traffic on M5 southbound between J3, A456 (Halesowen) and J4, A38 (Lydiate Ash), because of an earlier broken down vehicle. In the roadworks area. All lanes have been re-opened.

  Diweddarwyd 10 munud yn ôl
Help

Canolig

 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  M5

  M5 Worcestershire, southbound at A449 [M5 junction 6]

  M5 Worcestershire - Heavy traffic on M5 southbound at J6, A449 (Worcester), because of an accident involving a caravan. On the hard shoulder. Matrix sign set to 40 mph.

  Diweddarwyd 10 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  M5

  M5 Worcestershire, southbound between A38 Bromsgrove [M5 junction 4] and M42 [M5 junction 4A]

  M5 Worcestershire - Heavy traffic on M5 southbound between J4, A38 (Bromsgrove) and J4a M42. In the roadworks area.

  Diweddarwyd 17 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A4133

  A4133 Holt Fleet Road Ombersley, both ways at A449

  A4133 Worcestershire - Slow traffic on A4133 Holt Fleet Road in Ombersley near the A449 junction. In the roadworks area. Congestion to the A443 Witley Road junction.

  Diweddarwyd 11 munud yn ôl
Help

Ychydig

 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  M5

  M5 Worcestershire, northbound at A449 [M5 junction 6]

  M5 Worcestershire - Heavy traffic on M5 northbound at J6, A449 (Worcester).

  Diweddarwyd 5 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A44

  A44 New Street Leominster, both ways at Broad Street and Cursneh Road

  A44 Herefordshire - A44 New Street in Leominster clear around the Broad Street and Cursneh Road junction.

  Wedi clirio Diweddarwyd 3 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A448

  A448 Market Street Bromsgrove, both ways at Recreation Road

  A448 Worcestershire - A448 Market Street in Bromsgrove busy but moving around Asda.

  Diweddarwyd 3 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A456

  A456 Park Butts Ringway / St Marys Ringway Kidderminster, both ways at Lower Mill Street

  A456 Worcestershire - Heavy traffic on A456 Park Butts Ringway / St Marys Ringway in Kidderminster around Crossley retail park junction.

  Diweddarwyd 3 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A4184

  A4184 High Street / Vine Street Evesham, both ways at Evesham

  A4184 Worcestershire - A4184 High Street / Vine Street in Evesham busy but moving in the Evesham junction.

  Diweddarwyd 3 munud yn ôl

Cyhoeddwch ddigwyddiad 0330 123 0184

Dangos
Cuddio

Dewis ardal arall

Dangos
Cuddio

Gwyliwyd yn ddiweddar

Dangos
Cuddio

Cludiant cyhoeddus gan weithredwr

Dangos
Cuddio

Cynllun siwrne

Rhowch gynnig ar ein Cynllun Siwrne am fanylion siwrneau aml-foddol o'ch cartref i ben eich taith.

Pwerwyd gan:
Transport Direct

Dangos
Cuddio

Teithio ar eich ffôn symudol

Os gallwch chi ddefnyddio'r We ar eich ffôn symudol neu'ch PDA, gallwch dderbyn gwybodaeth traffig a theithio penodol ar gyfer eich ffôn oddi wrth Fersiwn Symudol Newyddion Teithio'r BBC.

Fersiwn symudol

Nid oes modd i chi ddyblygu, ail-gynhyrchu, ail-gyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu, trawsyrru, cyflwyno i'r cyhoedd, na denfyddio gwybodaeth Traffig a Theithio'r BBC mewn unrhyw ffordd heblaw ar gyfer eich anghenion personol ac at ddefnydd nad yw'n fasnachol.

Tra bod y BBC wedi gwneud pob ymdrech i sichrau bod yr holl wybodaeth traffig a theithio yn gywir ac yn amserol, mae'n cael ei ddarparu ar sail 'fel ag y mae' ac heb sicrwydd na chynrychiolaeth (naill ai wedi ei nodi'n benodol neu wedi ei ymhlygu) o ran ei gywirdeb na'i ddibynnedd. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw golledion uniongyrchol neu anuniongyrchol neu ddifrod yn ymgodi o neu'n gysylltiedig gyda'r defnydd o'r gwybodaeth hwn.

Mae prisoedd daearyddol arferol o leiniau daearol a symudol yn berthnasol a gall galwadau gael eu cynnwys ym mhecyn eich darparwr ffôn.

Help gyda lefel difrifoldeb

Effaith difrifol iawn

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa prif ffordd gerbydau'r draffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi arwain at ataliad llwyr o wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus

Effaith difrifol

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa ffyrdd 'A', cyfyngiadau neu gaefeydd lôn i brif ffordd gerbydau'r draffordd neu gaefeydd slipffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi achosi oedi sylweddol neu sydd wedi amharu ar wasanaethau sy'n effeithio ar un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith canolig

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu wedi achosi caefa heolydd 'B' neu heolydd annosbarthedig, cyfyngiadau neu gaeadau lonydd i heolydd 'A'. Mae gwaharddiadau cyflymder, lefelau traffig sy'n abnormal iawn a gweithfeydd llai ar draffyrdd hefyd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sy'n achosi oedi neu darfiad i wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith isel

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd B neu heolydd annosbarthedig arwyddocaol. Mae amodau traffig abnormal ar draffyrdd ac heolydd priffordd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Ar gyfer digwyddiadau cludiant cyhoeddus, mae'n nodi digwyddiadau sy'n peri oedi bach neu darfu ar wasanaethau neu hedfan.

Very slight impact

Dyma'r digwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd annosbarthedig. Mae negeuseuon gwybodaeth am gyflwr traffig normal ar draffyrdd a phriffyrdd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos negeseuon gwybodaeth am wasanaeth normal mewn meysydd awyr neu gyda gweithredwyr fferi.

Help

Pan mae map yn cael ei ddangos, mae'r rhestr isod yn newid i ddangos gwybodaeth teithio sy'n benodol i'r ardal arbennig o'r map rydych yn ei weld.

Golyga hyn na fydd y gwybodaeth teithio tu allan i'r ardal presennol ar y map yn cael ei ddangos. Os hoffech weld holl wybodaeth teithio ar gyfer yr holl ranbarth, bydd yn rhaid symud allan o'r map

What do these numbers mean?

Mae'r rhif cyntaf yn cyfeirio at y nifer o ddigwyddiadau teithio sy'n dangos ar hyn o bryd yn yr ardal o dan sylw. Mae'r ail rif yn dangos y cyfanswm o ddigwyddiadau teithio yn y rhanbarth gyfan.

Yn ôl i'r brig

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.