Travel News Cernyw

Cernyw

 • Lloegr
 • Gorllewin a De-orllewin
 • Cernyw

Llwytho'r map

Cliciwch yma i weithredu'r map

Chwyddo i mewn

Nid yw'r camerâu wedi eu harddangos ar y map ar y lefel yma-bydd yn rhaid i chi ddefynyddio'r teclyn chwyddo ar y map.

Dim digwyddiadau

Nid oes yna ddigwyddiadau yn yr ardal o dan sylw. Symudwch ar draws y map neu defnyddiwch y teclyn chwyddo i weld digwyddiadau eraill.

Dim digwyddiadau

Does dim digwyddiadau wedi eu cyhoeddi yn y rhanbarth yma, ewch i'r adran gweithfeydd gweithfeydd.

Mae'r digwyddiadau yma wedi newid.

Dangos y gwybodaeth teithio diweddaraf

Oops...

Aeth rhywbeth o'i le. Rhowch gynnig arall. Dangos mwy o wybodaeth.

Dewis rhanbarth isod.

Dewiswch y rhanbarth lle'r hoffech weld y camerâu tagfa draffig

Dim ar gael

O ganlyniad i amgylchiadau eithriadol, nid yw'r camerâu traffig ar gael ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall wedyn.

Llwytho

Trefnu trwy:

helpDangos 5 o 5

Mae'r dudalen hon yn diweddaru'n awtomatig. Does dim angen adfywio'r dudalen. Stopio Diweddariadau.

Mae'r dudalen hon yn diweddaru ei hun gyda gwybodaeth teithio byw a ychydig eiliadau yn ôl. Stopio Diweddariadau.

Rydych wedi seibio y diweddariadau yn fyw - bydd y tudalen mwyach diweddaru yn awtomatig. Dechrau diweddariadau.

Help

Canolig

 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A30

  A30 Callestick, both ways at B3284

  A30 Cornwall - The traffic is building up on A30 in Callestick near Perranporth Turn Off, because of an accident.

  Diweddarwyd 32 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A3058

  A3058 Long Lane St Stephen, both ways at Coombe Road

  A3058 Cornwall - Partial blockage of the road earlier on A3058 Long Lane in St Stephen near the Coombe Road junction, because of an earlier accident.

  Wedi clirio Diweddarwyd 12 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  Trengrouse Way

  Trengrouse Way Helston, both ways between B3297 Clodgey Lane and The Parade

  Cornwall - Trengrouse Way in Helston closed in both directions between the B3297 Clodgey Lane junction and The Parade junction, because of a serious accident.

  Diweddarwyd 13 munud yn ôl
Help

Ychydig

 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  A39

  A39 Penryn, both ways at A394

  A39 Cornwall - A39 in Penryn busy but moving around Treliever Roundabout.

  Diweddarwyd 5 munud yn ôl
 • Arddangos map
  Digwyddiadau traffig
  Torpoint Ferry

  Torpoint Ferry Plymouth, both ways between Devonport and Torpoint

  Devon - Waiting times of up to ten minutes and three ferries running on Torpoint Ferry in both directions in Plymouth between the Devonport junction and the Torpoint junction.

  Diweddarwyd 10 munud yn ôl

Cyhoeddwch ddigwyddiad 0330 123 0184

Dangos
Cuddio

Dewis ardal arall

Dangos
Cuddio

Ardaloedd cyfagos

Dangos
Cuddio

Gwyliwyd yn ddiweddar

Dangos
Cuddio

Cludiant cyhoeddus gan weithredwr

Dangos
Cuddio

Cynllun siwrne

Rhowch gynnig ar ein Cynllun Siwrne am fanylion siwrneau aml-foddol o'ch cartref i ben eich taith.

Pwerwyd gan:
Transport Direct

Dangos
Cuddio

Teithio ar eich ffôn symudol

Os gallwch chi ddefnyddio'r We ar eich ffôn symudol neu'ch PDA, gallwch dderbyn gwybodaeth traffig a theithio penodol ar gyfer eich ffôn oddi wrth Fersiwn Symudol Newyddion Teithio'r BBC.

Fersiwn symudol

Nid oes modd i chi ddyblygu, ail-gynhyrchu, ail-gyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu, trawsyrru, cyflwyno i'r cyhoedd, na denfyddio gwybodaeth Traffig a Theithio'r BBC mewn unrhyw ffordd heblaw ar gyfer eich anghenion personol ac at ddefnydd nad yw'n fasnachol.

Tra bod y BBC wedi gwneud pob ymdrech i sichrau bod yr holl wybodaeth traffig a theithio yn gywir ac yn amserol, mae'n cael ei ddarparu ar sail 'fel ag y mae' ac heb sicrwydd na chynrychiolaeth (naill ai wedi ei nodi'n benodol neu wedi ei ymhlygu) o ran ei gywirdeb na'i ddibynnedd. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw golledion uniongyrchol neu anuniongyrchol neu ddifrod yn ymgodi o neu'n gysylltiedig gyda'r defnydd o'r gwybodaeth hwn.

Mae prisoedd daearyddol arferol o leiniau daearol a symudol yn berthnasol a gall galwadau gael eu cynnwys ym mhecyn eich darparwr ffôn.

Help gyda lefel difrifoldeb

Effaith difrifol iawn

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa prif ffordd gerbydau'r draffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi arwain at ataliad llwyr o wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus

Effaith difrifol

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu sydd wedi arwain at gaefa ffyrdd 'A', cyfyngiadau neu gaefeydd lôn i brif ffordd gerbydau'r draffordd neu gaefeydd slipffordd.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sydd wedi achosi oedi sylweddol neu sydd wedi amharu ar wasanaethau sy'n effeithio ar un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith canolig

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi rhwystro neu wedi achosi caefa heolydd 'B' neu heolydd annosbarthedig, cyfyngiadau neu gaeadau lonydd i heolydd 'A'. Mae gwaharddiadau cyflymder, lefelau traffig sy'n abnormal iawn a gweithfeydd llai ar draffyrdd hefyd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos digwyddiadau sy'n achosi oedi neu darfiad i wasanaethau sy'n effeithio un neu mwy o'r gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Effaith isel

Dyma ddigwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd B neu heolydd annosbarthedig arwyddocaol. Mae amodau traffig abnormal ar draffyrdd ac heolydd priffordd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Ar gyfer digwyddiadau cludiant cyhoeddus, mae'n nodi digwyddiadau sy'n peri oedi bach neu darfu ar wasanaethau neu hedfan.

Very slight impact

Dyma'r digwyddiadau sydd wedi arwain at gyfyngiadau neu gaeadau lonydd ar heolydd annosbarthedig. Mae negeuseuon gwybodaeth am gyflwr traffig normal ar draffyrdd a phriffyrdd yn ddosbarthol ar y lefel yma.

Am ddigwyddiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n dangos negeseuon gwybodaeth am wasanaeth normal mewn meysydd awyr neu gyda gweithredwyr fferi.

Help

Pan mae map yn cael ei ddangos, mae'r rhestr isod yn newid i ddangos gwybodaeth teithio sy'n benodol i'r ardal arbennig o'r map rydych yn ei weld.

Golyga hyn na fydd y gwybodaeth teithio tu allan i'r ardal presennol ar y map yn cael ei ddangos. Os hoffech weld holl wybodaeth teithio ar gyfer yr holl ranbarth, bydd yn rhaid symud allan o'r map

What do these numbers mean?

Mae'r rhif cyntaf yn cyfeirio at y nifer o ddigwyddiadau teithio sy'n dangos ar hyn o bryd yn yr ardal o dan sylw. Mae'r ail rif yn dangos y cyfanswm o ddigwyddiadau teithio yn y rhanbarth gyfan.

Yn ôl i'r brig

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.