நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (5.9 எம்பி)

சென்னை 375: வளர்ந்த நகரமும் வளராத வசதிகளும்

25 ஆகஸ்ட் 2014 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 17:38 ஜிஎம்டி

சென்னை நகரின் 375-வது ஆண்டு நிறைவில், நகரின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் நிலை பற்றிய பெட்டகம்