நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (3.6 எம்பி)

தெலங்கானா--"அரசியல் நோக்கம் இருந்தால் என்ன தவறு ?"

30 ஜூலை 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 17:04 ஜிஎம்டி

ஆந்திர மாநிலத்தை பிரித்து, தெலங்கானாவை உருவாக்குவதில், அரசியல் உள்நோக்கம் உள்ளதா ? பதிலளிக்கிறார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மணிசங்கர் ஐயர்.