ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

படகு விபத்தில் உயிர் தப்பியவர்கள் மீட்கப்படும் காட்சி

25 ஜூலை 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 16:40 ஜிஎம்டி

அகதிகளுடன் ஆஸ்திரேலியா சென்ற படகு விபத்துக்கு உள்ளானபோது அதில் உயிர் தப்பிய சிலர் மீட்கப்படும் காட்சி.