நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (4.1 எம்பி)

"குவாரிகளுக்கு தடை வரவேற்கத்தக்கது"

8 ஜூலை 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 17:42 ஜிஎம்டி

புலிகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் கல்-குவாரி வேலைகளுக்கு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தடை விதித்திருப்பது நல்ல செயல் என்கிறார் தமிழ்நாடு பசுமை இயக்கம் என்கிற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் சூழலியலாளர் ஜெயச்சந்திரன்