நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (2.5 எம்பி)

இலங்கையில் பௌத்தமும் பிக்குகளின் அரசியலும்: தேரர் விளக்கம்

24 ஜூன் 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 16:01 ஜிஎம்டி

இலங்கையில் பிக்குகளுக்கு சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குவதை நிறுத்தும் அரசின் முடிவு பற்றியும் பிக்குகளின் தீவிர அரசியல் பற்றியும் மாதம்பாகம அஸ்ஸஜி தேரருடன் நேர்காணல்