நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (2.2 எம்பி)

'இந்தியாவில் சிறார் தொழிலாளர் நிலைமை ஓரளவு முன்னேறியிருக்கிறது'

12 ஜூன் 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 13:56 ஜிஎம்டி

'இந்தியாவில் சிறார் தொழிலாளர் நிலைமை ஓரளவு முன்னேறியிருக்கிறது' என்கிறார் அமைதி அறக்கட்டளை என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனரான பால் பாஸ்கரன்.

அவரது செவ்வியை நேயர்கள் இங்கு கேட்கலாம்.