நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (6.8 எம்பி)

நாகரீகக் கோமாளிகள்- பன்னிரண்டாம் பாகம்

29 ஜூன் 2014 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 16:42 ஜிஎம்டி

தமிழ்த் திரையுலகில் நகைச்சுவை வளர்ந்த வரலாறு பற்றி சம்பத்குமார் அலசும் சிறப்பு பெட்டகத் தொடரின் பன்னிரண்டாம் பாகம்.