BBC Online Network | Názory a pripomienky
BBC Slovak Hlavná strana | O projekte | Linky
Kandidáti
Európske inštitúcie
Cesta do Európy
> JAZYKY A IDENTITA

Audio

Autori: Peter Stano a Ján Koščo

Smeruje vývoj v Európskej únii k tomu, že v nej bude jeden či najviac dva dominantné jazyky? Aké je v únii miesto pre menšie jazyky, ako slovenčina? Aké práva budú mať Slováci, ktorí si na komunikáciu v cudzej reči netrúfajú?

V 50. a 60. rokoch bola dominantným jazykom EÚ francúzština, ako úradný jazyk ho používali tri zo šiestich zakladajúcich členov - Luxembursko, Belgicko a Francúzsko. Až do začiatku 90. rokov bola francúzština aj hlavným pracovným jazykom v Európskej komisii. No po vstupe škandinávskych krajín a Rakúska sa misky váh naklonili mierne v prospech angličtiny, takže teraz sa približne 60 percent dokumentov pripravuje v Komisii v angličtine. Rokovania prebiehajú v oboch jazykoch.

 
Vzdajú sa Francúzi a Nemci narastajúcej prevahe angličtiny?
 
 

Európe po európsky...
V Francúzsko a Nemecko bijú na poplach - obvinili Európsku komisiu, že sa únii snaží vnútiť angličtinu ako dominantný jazyk. Komisia tvrdí, že nemá v pláne zavádzať "jednotný úradný jazyk pre Európu".

Napokon, vôbec prvé nariadenie predchodcu dnešnej EÚ z roku 1958 stanovilo, že každý občan členského štátu má právo poslať list akejkoľvek inštitúcii Únie v takom oficiálnom jazyku, ktorý si vyberie, a musí dostať odpoveď v tom istom jazyku. A na tomto pravidle sa podľa hovorca komisára pre administratívnu reformu Stevea Morrisa nič meniť nebude.

"Každá krajina, ktorá vstúpi do EÚ, bude mať právo vyslať svojich volených zástupcov do Európskeho parlamentu, ktorí tam budú môcť vystupovať vo vlastnom jazyku. Jej obyvatelia budú mať právo čítať všetky smernice a nariadenia v materčine. Na oficiálnych stretnutiach bude zabezpečené tlmočenie a dohody a dokumenty vypracované v Bruseli sa do ich jazyka preložia."
 
 
Podarí sa Európskej únii vyhnúť osudu, aký postihol Babylon?
 

Časom sa počet oficiálnych jazykov v EÚ môže zvýšiť až na 24. Ako sa bude prekladať napr. z maďarčiny do litovčiny? Chris Morris v tom nevidí problem.

"Máme tzv. "štafetové" tlmočenie. Prijmeme ľudí, ktorí hovoria povedzme po estónsky a po anglicky, tí budú počúvať anglický kanál, ktorý už existuje a z neho budú tlmočiť do estónčiny. Druhá metóda je počítačový preklad. Začali sme pred niekoľkými rokmi pomerne primitívnymi prekladmni, ale teraz je náš softvér už dosť vyspelý. Môžeme vložiť text do počítača a o pár minút dostaneme celkom slušný preklad."

A na Slovensku po slovensky?

Podľa prvého prieskumu verejnej mienky Eurobarometer v kandidátskych krajinách až 86 % stredo- a východeurópanov uviedlo angličtinu ako jeden z dvoch jazykov, ktorý je najužitočnejšie vedieť okrem materčiny. Na druhom mieste skončila nemčina s 58 % a na treťom francúzština so 17 %.

 
Štúdium cudzích jazykov bude v rozšírenej únii ešte dôležitejšie ako je dnes.
 
 

Na Slovensku je najrozšírenješia nemčina - tú podľa Eurobarometra na slušnej úrovni ovláda každý piaty občan, kým angličtinu len každý ôsmy obyvateľ. Na využitie možností, ktoré bude ponúkať členstvo v únii, je to dosť málo.

Keď raz bude Slovensko v EÚ spolu s Maďarskom, hranice prakticky zaniknú a slovenskí občania maďarskej národnosti budú môcť bez problémov študovať a pracovať v Maďarsku. Budú ešte cítiť potrebu učiť sa po slovensky, ak usúdia, že v živote im bude osožnejšia angličtina alebo nemčina?

Je jasné, že učenie sa jazykov bude po vstupe Slovenska do Európskej únie čoraz viac odvodené od vnútornej potreby každého jednotlivca - podľa toho, do akej miery bude on sám cítiť, že ten ktorý jazyk sa mu v živote zíde.

Linky: (BBC nezodpovedá za stránky, ktoré jej nepatria)

Plain English and EU

EU: Learning Languages

European Centre for Modern Languages

European Parliament - Community of languages

Eurobarometer - Languages Survey