http://www.bbcslovak.com

19. december 2005 - Publikované 18:17 GMT

Dejiny Slovenskej redakcie BBC v skratke

Britská rozhlasová a televízna spoločnosť BBC začala na pokyn britskej vlády vysielať po francúzsky, nemecky a taliansky už v septembri 1938.

Stalo sa tak až po vypuknutí krízy, keď československá vláda napriek odporu ľudu prijala mníchovský diktát.

Britská vláda si zase uvedomila, že treba konať, ak nemajú byť európske vlády ponechané napospas nemeckej propagande a ak nemajú západné štáty nakoniec podľahnúť nemeckej agresii.

Ale české vysielanie BBC sa začalo až po napadnutí Poľska Hitlerom, potom čo Británia vyhlásila vojnu Nemecku 6. septembra 1939.

V tom čase už boli Čechy a Morava 5 mesiacov pod nacistickou okupáciou a Slovensko bolo republikou, ktorú na Hitlerov pokyn vyhlásil ešte pred obsadením Čiech a Moravy autonómny Slovenský snem.

Vtedy už českí a slovenskí politici na čele s prezidentom Benešom organizovali na Západe činnosť, cieľom ktorej bolo obnovenie Československa.

Zástupcovia Slovákov, ktorí sa zúčastňovali na zahraničnom odboji, naliehali, aby sa nemeckej propagande čelilo aj po slovensky.

Poukazovali na to, že Tisova republika je v skutočnosti vazalom nacistického Nemecka.

No napriek tomu britská vláda váhala vyzvať BBC, aby sa popri češtine vysielalo aj po slovensky.

Londýn napokon súhlasil so slovenčinou

Slovenčina sa po prvýkrát ozvala na vlnách BBC 6. decembra 1939.

Počas vojny vysielal Londýn po česky a po slovensky v každej relácii spolu.

V spravodajstve sa striedala slovenčina s češtinou a nedeľné ranné vysielanie venované prehľadu britskej tlače bolo čisto slovenské.

Na jar v roku 1952 bolo vysielanie BBC po česky a po slovensky oddelené.

Odvtedy je slovenské vysielanie samostatné, i keď plnilo rovnakú úlohu ako české: presne a nestranne informovať a posilňovať demokratické normy a tradície.

Chvíľu s rušením, chvíľu bez

Vysielania BBC boli v tom čase zámerne rušené, no vždy po nejakých medzinárodných krízach, ako bolo maďarské povstanie v roku 1956, sa reputácia BBC ako rozhlasu objektívneho, triezveho a neštvavého ešte zlepšila.

Slovenské vysielania BBC prestali rušiť až v polovici 60. rokov.

Vtedy vo vzťahoch s komunistickými štátmi nastalo isté uvoľnenie.

No po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy roku 1968 do Československa znovu nastalo obdobie, v ktorom sa londýnske vysielanie stalo jedným z mála zdrojov spoľahlivých informácií dostupných poslucháčom v Čechách i na Slovensku.

Jednou z úloh vysielania BBC bolo udržiavať násilne prerušený kontakt medzi Slovenskom a tými jeho členmi, ktorí boli od neho odlúčení, no žili a cítili s ním.

Až s príchodom Michaila Gorbačova v polovici osemdesiatych rokov nastal skutočný odmäk.

14. novembra 1988 Univerzita v Bologni v Taliansku udelila čestný doktorát ústrednej postave roku 1968 Alexandrovi Dubčekovi.

Zo slávnostného obradu vysielala Slovenská redakcia BBC priamu reportáž.

Odo dňa, keď na vlnách BBC po prvýkrát zaznela slovenčina, uplynulo 6.decembra 66 rokov.

Vážime si to, čo o nás hovoria naši priatelia i nepriatelia - po celý ten čas sme zostali verní zásadám, ktoré boli stanovené pri zakladaní zahraničného vysielania BBC: poskytovať presné a nestranné informácie a obhajovať demokraciu a slobodu prejavu.