BBCSlovak.com
 
Aktualizované: 23. november 2004 - Publikované 02:38 GMT
 
Poslať e-mailom Verzia pre tlač
Spot On
 
V tomto kurze sa naučíme nové výrazy, ktoré priniesol vývoj spoločnosti

1.
a chainsmoker - ťažký fajčiar
passive smoking - pasívne fajčenie
lung cancer - rakovina pľúc
curbs on smoking - opatrenia na obmedzenie fajčenia

2.
the paparazzi - paparazzovia, fotografi loviaci senzácie
the popular press - bulvárna tlač
a candid picture - momentka, neštylizovaná fotografia
an invasion of privacy - vpád do súkromia, narušenie súkromia
privacy laws - zákony na ochranu súkromia

3.
stalking - sledovanie niekoho, prenasledovanie
widespread - rozšírený
an obsessive crime - obsesný trestný čin, vykonaný z posadnutosti niekým alebo niečím
anti-harassment laws - zákony proti obťažovaniu

4.
recycling - recyklácia, recirkulácia, zber a ďalšie použitie surovín
a bottle bank - kontajner na fľaše
landfill sites - zavážky, veľké jamy zavezené zemou, v ktorých sa skladujú použité plastické hmoty
biodegradable - schopné rozkladu pomocou mikroorganizmov

5.
a PC - osobný počítač
the Internet - Internet
surfing the net - surfovanie na Internete, brázdenie Internetu
website - internetová stránka
World Wide Web /W-W-W/ - svetová počítačová sieť

6.
workaholic - posadnutý prácou, fanatik práce
workplace - pracovisko
job satisfaction - spokojnosť v práci
conglomerate - konglomeráty
counselling - poradenská služba, profesionálna pomoc pri riešení problémov

7.
fast food - rýchle občerstvenie
burger chains - reštaurácie s rýchlym občerstvením, ktoré predávajú hamburgery
a take-away meal - jedlo predávané cez ulicu, ktoré sa nekonzumuje v reštaurácii

8.
jobs-for-life - zamestnanie na celý život
job security - isté zamestnanie
insecurity - neistota
redundancy -prepustenie zo zamestnania na základe nadbytočnosti, nepotrebnosti v práci
redundancy payments - odstupné

9.
food labelling - označovanie potravín nálepkami
the small print - to, čo je napísané najmenšími písmenkami niekde naspodku nálepky
E-numbers - čísla, pred ktorými je písmeno E označujúce potravinové prísady
food additives - potravinové prísady
genetically modified - geneticky upravené

10.
bottled water - fľašková voda
tap water - voda z vodovodu
a booming business - prekvitajúci biznis
still mineral water - minerálna voda bez bubliniek
sparkling mineral water - uhličitá minerálna voda, s bublinkami

11.
open-heart surgery - operácia na otvorenom srdci
heart transplant - transplantácia srdca
organ donors -darcovia orgánov
donor card - preukaz darcu
dialysis machine - dialyzačný prístroj
life-support machine - prístroj udržiavajúci život

12.
party politics -stranícka politika
politically correct - politicky korektný
spin doctor - politický hovorca, ktorého úlohou je uhladiť imidž politikov alebo strany, najmä vo vzťahu k médiám
sound bites -zvukové ilustrácie

13.
catwalk - predvádzacie mólo
supermodels - supermodelky
couture - modely šité na mieru v popredných salónoch svetového mena
ready-to-wear - konfekcia, hotové odevy

14.
commuters - cestujúci, ktorí dochádzajú každý deň do práce
peak hour /rush hour/ - dopravná špička
satellite towns - satelitné mestá
green belt - zelený pás, pľúca veľkomesta
off peak - mimo dopravnej špičky

15.
one parent family - neúplná rodina, rodina len s jedným rodičom
lone parent - osamelý rodič
breadwinner - živiteľ rodiny
workload - pracovná záťaž
child minder - pestúnka, opatrovateľka detí

16.
consumer society - konzumná spoločnosť
up-market products - výrobky určené zákazníkom s vysokými príjmami
merchandising - reklama
watchdog - dozorný úrad, orgán dozerajúci na ochranu zákazníkov
feedback - spätná väzba

17.
space suttle - raketoplán
orbit the earth - obiehať okolo Zeme
telecommunication satellites - telekomunikačné satelity
state-of-the-art-technology - najmodernejšia technika
bounce back information - odrážať informácie veľkou rýchlosťou

18.
megastar - veľká hviezda, napr. filmového neba
mass media - masovo-komunikačné prostriedky, masmédiá
media hype - intenzívny mediálny záujem, zveličená publicita
global appeal - globálna príťažlivosť
world wide tours - svetové turné

19.
they turn professional - zmenia sa na profesionálov
sponsorship - sponzorovanie
transfer fees - poplatky za prestup
dream team - družstvo snov
banned substances - zakázané látky

20.
action plan - akčný plán
creative industries - tvorivé odvetvia
tread a fine line - dávať si pozor, byť opatrný
square the circle -/pren./ urobiť nemožné

21.
the feel-good factor - faktor dobrého pocitu
the homeless - bezdomovci
a bad hair day - /pren./ zlý deň, keď sa nám nič nedarí

22.
cowboys - /pren./ remeselníci, ktorí neurobia dobrú prácu a pýtajú za ňu veľa peňazí
plumbers and electricians - inštalatéri a elektrikári
a listed building - budova chránená zákonom, ktorá je na zozname národných pamiatok

23.
It´s all the rage - je to najväčšia móda, najviac to letí
to close down - zatvoriť /napr.banku, obchod/
telephone banking - bankové operácie, ktoré sa robia telefonicky
telephone and computer operators - telefónni a počítačoví operátori
wait in a long queue - čakať v dlhom rade
touch-screen terminals - interaktívne terminály
electronic security measures - elektronické bezpečnostné opatrenia

24.
boozy lunch /power lunch/ - obchodný obed
bonding events - akcie, ktoré zbližujú
to impress customers - zapôsobiť na zákazníkov
dividend - dividenda
a bribe - úplatok

25.
a trained counsellor - kvalifikovaný, vyškolený poradca
counselling service - poradenská služba
the anonymity - anonymita
to open up - otvoriť /aj obrazne/
the shy and the house-bound - hanbliví a pripútaní k domovu
short-term problem solving - krátkodobé riešenie problémov
a long-term resolution - dlhodobé riešenie
body language - reč tela
on-going therapy - neprerušovaná, kontinuálna terapia

26.
generate electricity - vyrábať elektrinu
the local grid - miestna rozvodná sieť
eyesores on the landscape - v prírode sú ako päsť na oko
aerodynamic blades - aerodynamické lopatky
the green lobby - zelená lobby

27.
trolley - nákupný vozík
loyalty cards - karty vernosti
discounts - zľavy
air miles - vzdušné míle
credit with airline companies - kredit u leteckých spoločností
cash-back - dostať peniaze v hotovosti ako odmenu za lojálnosť
bank card - banková karta

28.
a foodie - človek posadnutý jedlom
laughing all the way to the bank - smiať sa celou cestou do banky, pren. mať v banke veľa peňazí
organically grown ingredients - organicky pestované plodiny
microwaves - mikrovlnné rúry
a veggie = a vegetarian - vegetarián
intensive farming - intenzívne poľnohospodárstvo
pesticides - pesticídy
without fertilizers - bez umelých hnojív

29.
pay rates - výška platov
digit - číslo
a paycut - zníženie platu
pricing themselves out of the market - žiadajú také vysoké platy, že ich nikto nezamestná
the box office - pokladňa v kine a divadle

30.
nuclear waste - jadrový odpad
toxic waste - jedovatý odpad
landfill sites - zavážky, jamy s odpadom prikryté zeminou
riot police - poriadková polícia
water cannon - vodné delo

31.
nominated for an award - nominovaní na udelenie ceny
box-office blockbuster - kasový trhák /o filme/
best supporting actress - najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe
she would not be in the running - vypadla by z hry, nemala by nádej na úspech

32.
side effects - vedľajšie účinky
the immune system - imunitný systém
alternative medicine - alternatívna medicína

33.
cash point - bankomat
credit card - kreditná, úverová karta
charge card - platobná karta
debit card - debitná, dispozičná karta
smart card - vzorná karta, akási virtuálna hotovosť

34.
slowing down the ageing process - spomaľovanie procesu starnutia
life expectancy - pravdepodobná dlžka života
genes - gény
killer diseases - smrteľné choroby
genetic engineering - genetické inžinierstvo

35.
ready-to-drink market - trh ponúkajúci hotové nápoje
pull the tab - potiahnuť uško /na plechovke/
changing life style - meniaci sa životný štýl
instant tea - instantný čaj
decaffeinated - bezkofeínový

36.
simple story line - jednoduchý dej
soundtrack - sprievodná hudba /k filmu/
leading actress - herečka v hlavnej úlohe
to edit a film - strihať film
low budget movie - film s nízkym rozpočtom

37.
supermarket chain - sieť supermarketov
late night shopping - nakupovanie neskoro večer alebo v noci
sell-by-date - dátum, dokedy obchod môže tovar predávať
use-by-date - záručná doba potravín, dátum, dokedy ich treba spotrebovať
bar code - čiarový kód
check out - pokladňa v supermarkete

38.
human growth hormones - ľudské rastové hormóny
steroids - steroidy
means of detection - prostriedky na odhalenie niečoho
breaking the rules - porušenie pravidiel

39.
retail outlets - obchody každého druhu, kde sa niečo predáva
franchising - povolenie na predaj
junk mail - braková pošta
an advantage of a competitive edge - konkurenčná výhoda
added value - pridaná hodnota

40.
freak weather conditions - rozmarné počasie
the hole in the ozone layer - diera v ozónovej vrstve
CFC gases - CFC plyny
ultra-violet rays - ultrafialové lúče
skin cancer - rakovina kože

41.
a Mexican Wave - mexická vlna /na futbalovom štadióne/
a red card and a yellow card - červená a žltá karta
a golden goal - zlatý gól
a penalty shoot-out - pokutové kopy, penalty

42.
the Big Bang - veľký tresk
the origin of the universe - pôvod vesmíru
a black hole - čierna diera

43.
digital TV - digitálna televízia
a decoder - dekodér
a satellite dish - satelit, parabolická anténa
terrestrial TV - terestriálna televízia
subscribe to cable TV - dať si zaviesť káblovú televíziu
fibre optic cable - kábel z optického vlákna

44.
supertankers - supertankery, cisternové lode
oil pollution - znečistenie ropou
the oil spill - ropná škvrna
pipelines - potrubie
detergents - saponáty

45.
major players - najdôležitejší hráči
merger - splynutie, fúzia
downsizing - znižovanie počtu zamestnancov
tiger economies - ekonomiky ázijských tigrov
feel good factor - faktor dobrého životného pocitu

46.
surveillance cameras - skryté kamery
close circuit television - uzavretý televízny okruh
individual privacy - súkromie každého jednotlivca
telephone tapping - odpočúvanie telefónu
computer data base - počítačová databáza

47.
sell by date - dátum, po ktorom sa už potraviny nesmú predávať
use by date - dátum, dokedy treba potraviny spotrebovať
shelf life - skladovateľnosť, trvanlivosť potravín v sklade
food additives - potravinové prísady

48.
counselling - odborná pomoc pri riešení osobných problémov
a victim support group - skupina na pomoc obetiam
post-traumatic stress - posttraumatický stres
get in touch with our feelings - neuzatvárať sa do seba, snažiť sa vedome pochopiť svoje pocity
therapist - terapeut

49.
a mobile phone - prenosný telefón
street cred, street credibility - uznanie, namä medzi mladými v mestách
trainers - tenisky
a designer label - značka módnej návrhárskej firmy
estuary English - deltová angličtina, druh londýnskeho dialektu "cockney"

50.
packing in the daily grind - skončiť s každodennou nezaujímavou rutinou
a nine-to-five job - zamestnanie od deviatej do piatej
psychological contract - psychologická zmluva
between amployee and employer - medzi zamestnancom a zamestnávateľom
pledge undying loyalty - sľúbiť neskonalú vernosť
a boring dead end job - nezaujímavá práca, ktorá nikam nevedie
intelectually challenging - intelektuálne náročná
financially unrewarding - finančne nedocenená

51.
R&D /Research and Development/ - výskum a vývoj
leading edge research - výskum, ktorý vedie vo svojom odbore
analytically-minded people - ľudia s analytickým myslením
engineering and numerate disciplines - inžinierstvo a iné disciplíny narábajúce s číslami
an inquiring mind - zvedavá myseľ
a pioneering spirit - priekopnícky duch
on-the-job training - vyškolený priamo v zamestnaní
negotiable salary - plat podľa dohody
closing date for applications - uzávierka podania žiadostí

52.
lifelong learning - celoživotné vzdelávanie
keep pace with the changing international market-place - držať krok s meniacim sa medzinárodným trhom
a sea change - obrovská zmena
learning on the job - učenie sa "za pochodu", priamo v zamestnaní
virtual universities - virtuálne univerzity
electronic media - elektronické médiá
brokers - sprostredkovatelia

53.
pheromones - feromóny
a chemical substance - chemická látka
after-shave - voda po holení
additive - prísada
on a subconscious level - na úrovni podvedomia
rely on sight - spoliehať sa na zrak

54.
stuck in a traffic jam - uviaznutý v dopravnej zápche
digitally encoded signals - digitálne zakódované signály
geosynchronous orbit - geosynchronizovaná obežná dráha
geostationary orbit - geostacionárna obežná dráha
a special receiver - zvláštny prijímač
relay stations - relé stanice

55.
overcrowding on trains - preplnené vlaky
by-product - vedľajší produkt
the economy is booming - ekonomika prekvitá
the annual growth rate - ročná miera rastu
GDP /Gross Domestic Product/ - HDP /hrubý domáci produkt/
recession - recesia, kríza
above the inflation level - nad úroveň inflácie

56.
merger - splynutie veľkých spoločností, fúzia
the wave of mergers has crested - vlna fúzií dosiahla vrchol
cross selling - vzájomné predávanie a kupovanie
personality clash - stret osobností
the current down-beat mood - súčasná skleslá nálada

57.
distance learning - štúdium na diaľku
take a full-time break - vybrať si úplné voľno z práce
a part-time modular course - modulárny kurz pre zamestnaných, zvyčajne vo večerných hodinách
tutorials - stretnutia s tútorom
orientation programmes - orientačné programy, v ktorých študenti dostanú potrebné všeobecné informácie
induction period - úvodné obdobie

58.
testing - skúšanie, skúšky
continuous assessment - kontinuálne, neprerušované hodnotenie
the earnings ladder - platový rebríček
entrepreneurism - podnikateľstvo
no jobs for life - zamestnanie nie je na celý život

59.
shortlisting - zaradenie do užšieho výberu
sift through all the applications - preosiať žiadosti, vybrať niektoré z nich
deluged with CVs - zaplavení životopismi
suitable applicants - vhodní žiadatelia

60.
inflation - inflácia
deflation - deflácia
stagflation - stagflácia /inflácia + stagnácia/
world recession - svetová kríza
boom and bust - rozkvet a úpadok

61.
genetic engineering - genetické inžinierstvo
newly emerging industries - novovznikajúce priemyselné odvetvia
genetic modification - genetická modifikácia
transgenetics - transgenetika
gene crops - génové plodiny

62.
clone - klon
cloning - klonovanie
test tube baby - dieťa zo skúmavky
in vitro fertilization /IVF/ - oplodnenie in vitro
egg donation - darovanie vajíčka
genetic problems - genetické problémy

63.
low circulation newspapers - noviny vychádzajúce v nízkom náklade
paper wars - vojny medzi novinami
predatory pricing - vysoké, lúpežnícke ceny
colour supplement - farebná príloha
to up-date editions - aktualizovať jednotlivé vydania

64.
neighbourhood watch scheme - susedské hliadky, spolupráca susedov pri dozeraní na bezpečnosť vo svojom okolí
closed-circuit television - televízia s uzavretým okruhom
burglar alarm - poplašné zariadenie
false alarm - falošný poplach
electronic tagging - elektronické štítky
zero tolerance - nulová tolerancia

65.
industrial espionage - priemyselná špionáž
to bug a room - namontovať do miestnosti odpočúvacie zariadenie
electronic eavesdropping - elektronické odpočúvanie
hackers - počítačoví fanatici a podvodníci
hack into the system - preniknúť do systému

66.
the EU directives - direktívy Európskej únie
Eurocrats -eurokrati
Eurosceptics - euroskeptici
monetary union - menová únia

67.
traffic calming measures - opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách
bus lane - jazdný pruh pre autobusy
wheel clamp - kolesová svorka, ľud."papuča"
road rage - záchvat zúrivosti na cestách
speed humps - vyvýšeniny, kopčeky na cestách, pred ktorými treba znížiť rýchlosť
speed cameras - kamery na meranie rýchlosti

68.
currency speculators - valutoví špekulanti
insider trading - zasvätené, znalecké obchodovanie s akciami
computer selling - predávanie cez počítač
privatisation - privatizácia
to float a company - založiť obchodnú spoločnosť

69.
corner shop - nárožný obchodík
hypermarket - hypermarket
bulk buying - nakupovanie vo veľkom
warehouse stores - veľkoobchodné predajne
loyalty cards - vernostné karty

70.
allergic to nuts - alergický na orechy
a hidden ingredient - skrytá prísada
allergic reaction - alergická reakcia
allergies - alergie
dust mites - roztoče žijúce v prachu
double glazing - dvojité okná
to vacuum - vysávať

71.
corporal punishment - telesný trest
outlawed - zakázaný zákonom
banned - zakázaný
as often as you like - tak často, ako sa vám páči.
implement - nástroj
prosecuted for assault - byť stíhaný za ublíženie na zdraví

72.
shyness - hanblivosť
pushy - ctižiadostivý
market oneself - vedieť sa predať
act confidently - pôsobiť sebavedomým dojmom, chovať sa sebavedome
It´s been licensed in some countries… - V niektorých krajinách je jeho predaj povolený.
social anxiety disorder - or shyness - hanblivosť

73.
a binge drinker - ten, čo si z času na čas rád dobre vypije
at one go - na jedno posedenie
sudden cardiac arrest - náhle zastavenie činnosti srdca
in moderation - s mierou
a binge - flám, chlast, pitka
a binge culture - kultúra, v ktorej sú takéto pitky bežné

74.
the sea bed - morské dno
reserves of energy - zásoby energie
gas hydrates - plynné hydráty
highly unstable - veľmi nestály
methane gas - metánový plyn
carbon dioxide - oxid uhličitý
global warming - globálne otepľovanie

75.
electronic dating - elektronické zoznamovanie sa
portable telephone - prenosný telefón
data - dáta, údaje
gizmos - "vecičky"
input data - vložiť údaje

76.
back in favour - opäť v priazni
politically incorrect - politicky nekorektný
exploitation - vykorisťovanie
social climate - spoločenská klíma
physical assets - fyzické prednosti

77.
mobile phone - prenosný telefón
be on call - byť k dispozícii
PA - personal assistant
accessible around the clock - k dispozícii celých 24 hodín
rewarded - odmenený
manacled to the mobile - pripútaný k mobilu
overtime - nadčasy

78.
dressing down - nedbalé obliekanie
local customs - miestne zvyky
sacred place - posvätné miesto
religious requirement - náboženská požiadavka
supress their feelings - potláčať svoje city
for the sake of money - kvôli peniazom

79.
better educated - lepšie vzdelaný
earn more money - zarábať viac peňazí
official survey - oficiálny prieskum verejnej mienky
looking after the children - starať sa o deti

80.
near miss - situácia, keď sa dva objekty o vlások minú
set altitude level - predpísaná výška
air traffic controller - letecký dispečer
skies are crowded - obloha je preplnená

81.
interview - prijímací pohovor
references - odporúčania
communication skills - komunikačné zručnosti
interpesonal skills - interpersonálne zručnosti
basic knowledge - základné znalosti

82.
new drug - nový liek
prolong life - predĺžiť život
improve the quality of life - zlepšiť kvalitu života
miracle drug - zázračný liek
a taxpayer - daňový poplatník
routine cure - bežný liek
prioritise - radiť veci podľa dôležitosti

83.
work out - cvičiť
cosmetic surgery - kozmetická operácia
a facelift - plastická operácia tváre
liposuction - liposukcia
silicone implant - silikónový implantát

84.
the local markets - miestne trhy
an outlet for direct sales - odbytisko tovaru, možnosť priameho predaja
long queues - dlhé rady

85.
the millenium - milénium
a survey - prieskum verejnej mienky
own their own businesses - mať svoj vlastný biznis
a career goal - cieľ kariéry
voting in elections - hlasovanie vo voľbách
censorship - cenzúra

86.
read with difficulty - má s čítaním ťažkosti
literacy - gramotnosť
manipulation - manipulácia
switch off - vypnúť
encourage reading - vyvolávať záujem o čítanie
the dramatisation of a novel - dramatizácia románu

87.
High street - hlavná ulica
out-of-town mall - nákupné stredisko mimo mesta
a shopping complex - nákupný komplex
the local shopkeeper - majiteľ malého miestneho obchodíka
boarded up shops - zadebnené obchody
shop for sale - obchod napredaj
Shopkeepers are frightened of bankruptcy. - Obchodníci sa boja bankrotu.

88.
gangs of children - detské gangy
a pilot scheme - pilotný, skúšobný program
police round up the children - polícia pozbiera, pochytá deti z gangov
enforce a curfew - uvaliť zákaz vychádzania
get into trouble - dostať sa do nepríjemností
You can´t sweep the problem under the rug/carpet. - Nemožno zatvárať oči pred problémom.
centres for young people - centrá pre mladých

89.
a lifestyle accessory - súčasť moderného životného štýlu
the choice of fillings - výber plnky
They no longer go to restaurants at lunch time. - Na obed už nechodia do reštaurácií.

90.
food labelling - označovanie potravín nálepkami
E-numbers - čísla, pred ktorými je písmeno E, označujúce potravinové prísady.
Food additives - potravinové prísady
genetically modified - geneticky modifikovaný

 
 
NAJNOVŠIE SPRÁVY
 
 
Poslať e-mailom Verzia pre tlač
 
 
 
BBC © ^^ Na vrch strany
 
  Domovská stránka | Kurzy angličtiny |
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana osobných údajov