මිතුරු රටකට සහාය දීමට ජපන් හමුදාවට නිදහස

  • 1 ජූලි 2014

ජපාන බලධාරීන්ට තම සන්නද්ධ හමුදා යොදා ගැනීමේදී වැඩි නිදහසක් ලැබෙන පරිදි සාමවාදී ජපාන ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමේ සැලසුමට ජපාන කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ තම මිත්‍ර පාර්ශවයේ රටකට හමුදා සහාය ලබා දීමට ජපානයට හැකියාව හිමි වෙයි.

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු ඇති කර ගෙන තිබූ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජපාන යුධ හමුදාවට සන්නද්ධ බලය යොදා ගත හැකියාව තිබුණේ තම රටට අනතුරක් සිදු වන අවස්ථාවකදී පමණි.

මෙම සංශෝධනය ජපාන පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත විය යුතු අතර ඊට චීනයේ විරෝධය එල්ල වී තිබේ.

ජපාන අගමැතිවරයා ගෙන ඇති මෙම පියවරට විරෝධය පාමින් පුද්ගලයකු සිය සිරුරට ගිනි තබා ගත් සිද්ධියක් මීට දින කිහිපයකට පෙර ටෝකියෝ නුවරින් වාර්තා විය.