ලෝකවාසී කෝටි සංඛ්‍යාත බෞද්ධයෝ වෙසක් සමරති

14 මැයි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:45 GMT

ලෝකවාසී කෝටිසංඛ්‍යාත බෞද්ධ ජනතාව වෙසක් දිනය සමරති.

ඒ නිමිත්තෙන් විවිධ ආගමික උත්සව සංවිධාන කෙරෙන අතර දාන ශීල භාවනා ආදියටයි මුල් තැන් හිමිවෙන්නේ.

යුරෝපයේ රටවල්ද වෙසක් දිනය සැමරීමට එක්වෙන අතර අද බදාදා වැඩ කරන දිනයක් හෙයින් මේ රටවල වෙසක් උත්සවය සැමරෙන්නේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දෙදින තුළයි.

ලන්ඩනයේ, ප්‍රංශයේ සහ ඉතාලියේ විහාරස්ථානවල පුළුල් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන බවයි අපට එම රටවල විහාරස්ථාන සඳහන් කළේ.