සංඛ්‍යා ලේඛන ප්‍රධානියාට ජවිපෙන් අභියෝගයක්

  • 22 ජනවාරි 2014
අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට එන මෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක බලධාරීන්ට අභියෝග කරයි.

මන්ත්‍රීවරයා බීබීසී සංදේශයට අදහස් දක්වමින් සිය අභියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කළේ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යා ලේඛනවල නිරවද්‍යතාවය ගැන සහතික වෙමින් එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ඩීසීඒ ගුණවර්ධන මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ දුන් සහතිකය සම්බන්ධයෙන් සිය ප්‍රතිචාරය පළ කරමින්.

“ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා නිරතව සිටින්නේ ඔහුගේ පැත්තෙන් සිදු වී ඇති වංචනික විකෘති කිරීම් වසා ගැනීමේ උත්සාහයකයි,” අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියි.

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඩී සී ඒ ගුණවර්ධන කොළඹදී මාධ්‍ය අමතමින් කියා තිබුනේ දෙපාර්තමේතුවේ සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳව විපක්ෂය සහ ඇතැම් ජනමාධ්‍ය නගන චෝදනා වලට පදනමක් නැති බවයි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිචාරය

ඩී.සී.ඒ.ගුණවර්ධන (මැද)

දළ දේශීය ආදායම පිළිබඳ වඩාත් ඉහළ අගයක් වාර්තා කිරීමට උත්සාහ කිරීම සහ උද්ධමනය පිළිබඳ ව පහළ අගයකුත් වාර්තා කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව උත්සාහ කළ බවට කෙරෙන ප්‍රකාශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

සංඛ්‍යාලේඛන සම්පාදනය කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳව වැටහීමක් නොමැති වීම හෝ තමන්ගේ දේශපාලන මතවාද හේතුවෙන් එවැනි ප්‍රකාශ කරන වන බවයි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කියා සිටියේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පිටස්තර ආයතන සහ පුද්ගලයින්ට ලබා දුන් නිලධාරියෙක් පිළිබඳ ව තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති අතර, ඔහුට එරෙහිව විනයානුකූල ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට නිර්දේශ කොට ඇතැයි ද ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩී සී ඒ ගුණවර්ධන ඉහත කී මාධ්‍ය හමුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.