කාශ්මීරයේ අතුරුදහන්වුවන්

11 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:06 GMT

කාශ්මීරයේ කාන්තාවන් අතුරුදහන් වූ තම ස්වාමි පුරුෂයින් යළි එනතුරු බලා සිටිති.
Half Widows
ඉන්දීය පරිපාලිත කාශ්මීර ප්‍රදේශයේ වෙසෙන හලීමා බෙගම් ගේ ස්වාමි පුරුෂයා අත්අඩංගුවට ගත්තේ හමුදාවෙන්. මෙවැනි කාන්තාවන් හැදින්වෙන්නෙ-අර්ධ වැන්දඹුවන් වශයෙන්.
Half widows
තහීරා බෙගම් ගේ ස්වාමි පුරුෂයා අතුරු දහන් වුනේ දිල්ලියට යන අතරතුර. දැන් ඇගේ පුතුන් දෙදෙනා සිරිනගර් හි අනාථ දරුවන් වෙනුවෙන් පාසැලක ඉගෙනුම ලබනවා.
Half widows
රාජා බේගම් ගේ ස්වාමි පුරුෂයා බුමුතුරුණු නිපැයුමෙන් දිවි රැක ගත් අතර 1999 දී නිවසින් පිටවූ ඔහු යළිත් නිවසට පැමිණියේ නැහැ.
Half widows
මයුනා තම අතුරුදහන් වූ ස්වාමි පුරුෂයා නැවත සොයා ගැනීම සඳහා සෙසු කාන්තාවන් සමග එක්වී වැඩකරනවා.
Half widows
ජමීලා බේගම් ගේ ස්වාමි පුරුෂයා අතුරුදහන්වුනේ 1995 දී. ඉන්දීය ආරක්ෂක හමුදාව විසින් ඔහුව අත් අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇය ජීවත්වන්නේ දරුවන් දෙදෙනා සමගයි.
Half widows
දිල්ෂාදා ගේ ස්වාමිපුරුෂයා නිවසින් පිටවුනේ තීන්ත බාල්දියක් ගෙන් එන්නයි ඔහු පින්තාරු කරුවෙක්.1992 දී තම ස්වාමිපුරුෂයා ගේ අතුරුදහන්වීමෙන් අනතුරුව ඇය ජීවත් වෙන්නේ ඇඳුම් මැසීමෙන්.
Half widows
මෛමූනා ගේ ස්වාමි පුරුෂයා වඩුවෙක්. ඔහු අතුරුදහන් උනේ 1992 දී . ඔහූන්ට දරුවන් පස් දෙනෙක් සිටින අතර දිවි රැක ගන්නේ කුඩා ගොවිපලක වැඩකිරීමෙන්