ජෙයපාලන් තවදුරටත් රැඳවුම් භාරයේ

  • 23 නොවැම්බර් 2013
වී.අයි.එස්.ජෙයපාලන් ප්‍රසිද්ධ නූතන දෙමළ කවියෙකි.

වීසා රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරන ලදැයි පවසමින් මාන්කුලම්හිදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුන නෝර්වේ ජාතික වී.අයි.එස්. ජෙයපාලන් කවියා ආගමන විගමන නිලධාරීන් භාරයේ සිටින බව පොලිස් ප්‍රකාශක,ජ්‍යෙෂ්ට පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කරයි.

සංචාරක වීසා ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වෙමින් සිටි ජෙයපාලන් රැස්වීම් තබා ඇති බවයි,පොලිස් අධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

ජෙයපාලන් වව්නියාවේ සිට කොළඹට ගෙන එමින් සිටියදී ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ට කියා ඇත්තේ,තමා නෝර්වේ හෝ ඉන්දියාවට යාමට කැමැත්තෙන් සිටින බවයි.

රවුෆ් හකීම් සහ බෂීර් සේගු ඩාවුඩ් ඇමතිවරු ජෙයපාලන්ගේ සුව දුක් විමසා ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

වී.අයි.එස්. ජෙයපාලන් මේ වනවිට මිරිහාන රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා තබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.