පුරපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදුවක්

20 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:12 GMT

පුරපති රොබ් ෆෝර්ඩ්

කැනඩාවේ විශාලතම නගරය තම පුරපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදු කිරීමට තීන්දු කොට තිබේ.

තීරණය ගැනුණේ මත් ද්‍රව්‍ය මිල දී ගත් බවත්, කොකේන් පාවිච්චි කළ බවත් රොබ් ෆෝඩ් පුරපති විසින් පිලි ගැනීමෙන් අනතුරුව.

ඉකුත් සඳුදා, තමන් කරමින් සිටි කථාවට මහජන ගැලරියේ සිට ඔහුට බාධා කළ අයකුට , පුරපතිවරයා මන්ත්‍රී වරියකද පෙරලා ගෙන කඩා පැනීම නිසා සභාවේ කටයුතු මදකට ඇන හිටියා. ටොරොන්ටෝ නුවර සිට ඩේවිඩ් විල්ස් කරන විමසුමක්.