සහරා කතරේ පිපාසයෙන් මියගිය පිරිසක්

  • 31 ඔක්තෝබර් 2013

උතුරු නයිජර් රාජ්‍යයේ සහරා කාන්තාරයෙන් මළසිරුරු අසූ හතක් සොයා ගෙන තිබේ.

මරණයට පත්ව ඇත්තේ සංක්‍රමණික කම්කරුවන් පිරිසක් බවට සැක කැරේ.

ඔවුන් ගමන් ගත් වාහන අක්‍රිය වීමෙන් අනතුරුව සහරා කතරේ අතරමන් වී ඇතැයි පැවසෙන අතර එම ඉරණමට පත් අයගෙන් වැඩිදෙනා කාන්තාවන් සහ ළමුන් බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.

බොහෝ මල සිරුරු සිවලුන්ට ගොදුරු වී හෝ ඉතාම නරක් වූ තත්ත්වයකයි තිබුනේ.

එම කණ්ඩායම යුරෝපය බලා නැත්නම් අඩු වැටුප් සහිත ඇල්ජීරියාව බලා යමින් සිටියේද යන්න පැහැදිලි නැහැ.

නිඅන්තරයෙන් නියඟයෙන් හා ආහාර අහේනියෙන් පීඩා විඳින ලෝකයේ දුගීතම රටක් වන නයිජර් පිහිටා ඇත්තේ අප්‍රිකාව හා යුරෝපය අතර සංක්‍රමණික ගමන් මාර්ගයේ.