විදුලිය සහ ගෑස් මිල අඩු කිරීමේ කැමරන් ගේ සැලැස්මක්

  • 23 ඔක්තෝබර් 2013

බ්‍රිතාන්‍යයේ බල ශක්ති සමාගම් වලට පවරා ඇති පාරිසරික නීති ලිහිල් කොට බදු අඩු කොට පාරිභෝගිකයින්ට සහන ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බව අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් කියා සිටී.

ප්‍රධාන පෙලේ බල ශක්ති සමාගම් කීපයක්ම සියයට දහයකින් මිල ඉහල දමා ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර නොගැනීම පිළබඳව ආණ්ඩුවට විවේචන එල්ල වී තිබෙනවා.

විපක්ෂයේ සිටින ලේබර් පක්ෂය කියා සිටින්නේ ඊළඟ මැතිවරනයෙදී තමන් බලයට පත් වුවහොත් විදුලිය සහ ගෑස් මිල වැඩි කිරීම අවූරුදු දෙකකට අත් හිටුවන බවයි.