"මුල්ලිවයික්කාල් පුෂ්පෝපහාර ප්‍රකාශය අසත්‍යයක්"

  • 5 සැප්තැම්බර් 2013

යුද්ධයේ අවසන් සටන් පැවති මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ දී මියගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට , මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය නවනීදන් පිල්ලෙයි පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමට ගත් උත්සාහයක් වැළැක්වු බවට ශ්‍රී ලංකා රජය කරන ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මහ කොමසාරිස්වරියගේ ප්‍රකාශක රුපට් කොල්විල් ප්‍රකාශ කළේය.

මහ කොමසාරිස්වරිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට ගෞරවාචාර කිරීමට සැලසුම් කළ බවට කෙරෙන ප්‍රකාශයේ සත්‍යයක් නැති බව පැවසූ ඔහු කියා සිටියේ මහ කොමසාරිස්වරිය, ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන් ගැටුම් පැවති රටවල සංචාරය කළ අවස්ථාවන්හිදී සටන්වලින් මිය ගිය සියලු දෙනාටම ආචාරය පලකිරීම සිරිතක් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කිරීමට උත්සාහ කළේ ද එය බව පැවසූ මහ කොමසාරිස්වරියගේ ප්‍රකාශක රුපට් කොල්විල් පැවසුවේ,

“අපි උත්සාහ කළේ සෑම පාර්ශවයකටම ගැලපෙන යුද්ධය හා බැඳුනු ස්ථානයක්. 2009 වසරේ දී යුද්ධය අවසන් වූ ප්‍රදේශයක්” යනුවෙන්.

ඉන් අදහස් කළේ එල්ටීටීඊ දෙමළ කැරලිකරුවන් සම්බන්ධ සැමරීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කිරීමක් නොවන බව ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ යුතු යයි ඔහු පැවසුවේය.

“එය යුද්ධයට සම්බන්ධව මිය ගිය සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සැමරීම පිණිස ගන්නා ලද උත්සාහයක්” බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

වැරදි අර්ථකථනයක්

රජය මෙය භාර ගෙන තිබුණේ වෙනත් ආකාරයකට - සරල ආකාරයකට බවත් ඊට වැරදි අර්ථකථනයක් ලබා දී තිබුණා බව වැටහී ගිය නිසා එම සැමරුම සිදු නොකිරීමට තීරණය කළ බවත් මහ කොමසාරිස්වරියගේ ප්‍රකාශක රුපට් කොල්විල් පැවසුවේය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය හෝ මහා කොමසාරිස්වරිය ඉල්ලීමක් කොට තිබුණේ නම් යුද්ධයේ දී මිය ගිය පුද්ගලයන් සිහි කිරීම පිණිස සුදුසු ස්ථානයක් ලබා දීමට හැකියාව තිබුණු බව රජය ප්‍රකාශ කොට තිබූ බව පෙන්වා දුන් විට ඔහු පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් මිය ගිය ඇය සැමරීමට හොඳ ස්මාරකයක් සොයා ගැනීම අපහසු බවයි.