'ස්පීඩ් ගන්' යොදා වාහන අල්ලන්න පොලිසියට බැහැ

19 අගෝස්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:32 GMT

‘අධික වේගයට නඩු පවරන්න බැහැ’
‘අධික වේගයට නඩු පවරන්න බැහැ’

ලංකාවේ වේග සීමාව සම්බන්ධ මාර්ග සංඥා සලකුණු අලුතෙන් සවි කොට මහජනයාට දැනුම් දෙන තුරු පොලිසියට “රේඩාර් ස්පීඩ් ගන්” යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන වේග මාපකය යොදාගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උදා වී තිබෙ.

අපරීක්ෂාකාරී සහ අන්තරාදායක ලෙස වාහන පදවන රියැදුරන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේ දී වේග මාපකය සාක්ෂියක් වශයෙන් යොදා නො ගන්නා ලෙස නීතිපති උපදෙස් මත රථවාහන අංශයේ නිලධාරීන්හට පොලිස් මූලස්ථානය විසින් දැනුම් දෙනු ලැබ ඇත.

වේග සීමා ඉක්මවා වාහන පදවන්නන්ට විරුද්ධව වේග මාපකය යොදා නඩු පැවරීම 2008 දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව හේතුවෙන් නතර කරනු ලැබීය.

එහෙත්, නීතිපති උපදෙස් මත අපරීක්ෂාකාරී සහ අන්තරාදායක ලෙස වාහන පැදවීම ඔප්පු කිරීමට වේග මාපකය යොදා ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කළ බවයි විශ්‍රාමලත්, රථවාහන අංශයේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ටි. පේරින්බනායගම් සංදේශයට කියා සිටියේ.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මාර්ග සංඥා පුවරු නිවැරදිව සවි කරණ තුරු අධික වේගය පිළිබඳ නඩු පැවරීමට පොලිසියට බලයක් නැති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මාර්ග සංඥා සලකුණු පද්ධතියක් නිර්මාණය වෙන තුරු වේග මාපක යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම විවිධ මාර්ග නීති විෂමතාවලට හේතු වෙන බවයි හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

අධික වේගයෙන් රිය පැදවීම රථ වාහන නීතිය අනුව අපරීක්ෂාකාරී සහ අන්තරාදායක ලෙස සැලකිය නො හැකි ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කොට ඇති බව ද හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සහ දැනට මාර්ග හා රථ වාහන අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරන පේරින්බනායගම් පැවසීය.