රගර් ප්‍රවර්ධනයට මතභේද

5 අගෝස්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:31 GMT

මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහ ගායක ඉරාජ් වීරරත්න විශාකා විද්‍යාලයේදී

පසුගිය දිනවල නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ඉරාජ් වීරරත්න ගායකයා සමග කොළඹ පාසල් වල සිදු කළ රගර් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මතභේදයට ලක් ව තිබේ.

විශාකා විද්‍යාලයේ සහ ඩී එස් සේනානායක විද්‍යාලයේ තම ප්‍රවර්ධන කටයුතු කළ කාල්ටන් ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජිතයන්ට සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලයේ දී කිසියම් විරෝධතාවකට මුහුණ දීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

රගර් ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා පාසල් යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියා සිටියි.

විදුහල්පතිවරු තම බලය රැක ගැනීමේ අරමුණින් මෙවැනි වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් නිහඬව සිටින බවයි ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරන්නේ.

නමුත් රගර් ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා තමන් නිසි අවසර ලබා ගත් බවයි ගායක ඉරාජ් වීරරත්න පවසන්නේ.