බංග්ලාදේශයේ ෆෝමලින් තහනම්

  • 30 ජුනි 2014
පිළිකා රෝගය වැළඳීමට ද තුඩු දිය හැකි ෆෝමලින් 'මහජන සෞඛ්‍යයට බරපතල තර්ජනයක්'

ෆෝමලින් භාවිතය තහනම් කෙරෙන නීතියකට බංග්ලාදේශයේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය පළ කළේය.

මින් අනතුරුව බලපත්‍රයක් රහිතව ෆෝමලීන් භාවිතා කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට බංග්ලාදේශයේදී ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමක් පැන විය හැකියි.

ආහාර කල් තබා ගැනීම පිණිස දකුණු ආසියාව පුරා රටවල ෆෝමලින් භාවිත කෙරෙන අතර, පළතුරු, එළවලු, කිරි සහ මාළු කල් තබා ගැනීම පිණිස බංග්ලාදේශ ගොවියන් සහ වෙළෙන්දන් ෆෝමලීන් යොදා ගනිති.

පිළිකා රෝගය වැළඳීමට ද තුඩු දිය හැකි ෆෝමලින් මහජන සෞඛ්‍යයට බරපතල තර්ජනයක් බවයි, ආණ්ඩුව පවසන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර