වතුකරයේ තැපැල් ප්‍රශ්නයට 'තවම විසඳුම් නෑ'

11 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:55 GMT

මීට වසර පහකට ඉහතදී පත්වීම් ලැබූ වතුකරයේ තැපැල්කරුවන් 386 ක ගේ සේවය ආණ්ඩුව විසින් ස්ථිර කරනු ලැබ තිබෙන නමුත් නිදහස ලබා දශක හයකට පසුවත් වතුකර දෙමළ ජනතාවට ලියුම් බෙදීමේ ප්‍රශ්නය තවමත් විසඳී නැති බව වතුකරයේ නායකයෝ පවසති.

වතු කම්කරු ජනතාවට ලියුම් බෙදීමේ ප්‍රශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යව තිබෙන බවයි, ඔවුන් පවසන්නේ.

තැපැල්කරුවන් 386 ක ගේ සේවය පසුගියදා ආණ්ඩුව ස්ථිර කළේය

2008 දී වතුකරයේ තරුණයන් 400 කට තැපැල් කරුවන් වශයෙන් ආණ්ඩුව පත්වීම් ලබා දුන්නේ ප්‍රශ්නය විසඳන මෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ නායකයන් දිගින් දිගටම කළ ඉල්ලීම්වල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්.

ඔවුන්ගේ පත්වීම් පසුගිය සිකුරාදා ස්ථීර වූයේ අවුරුදු පහක ඉල්ලීම් සහ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි.

වතුකරයේ තැපැල්කරුවන් බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් වෙනම ක්‍රියා පටිපාටියක් සකස් කිරීමට ප්‍රමාද වූ බව තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න සංදේශය කළ විමසීමකදී පිළි ගත්තේය.

නිවාසවලට ඉලක්කම් දීමේ අවශ්‍යතාවය වතුකරයේ නායකයෝ පෙන්වා දෙති

කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු පත්වීම් 500 න් තවත් සිය දෙනකුට පත්වීම් දීමට නියමිතව තිබෙන බවත් තැපැල්පතිවරයා සඳහන් කළේය.

වතු කම්කරුවන්ගේ ලැයින් කාමරවලට ඉලක්කම් හෝ නිසි ලිපිනයක් නැතිවීම හේතුවෙන් ඒ ජනතාවට ලියුම් බෙදීම අපහසු වී තිබෙන බව තැපැල්කරුවෝ මේ අතර පෙන්වා දෙති.

නිවාසවලට ඉලක්කම් දීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව තමන් ආණ්ඩුවට යෝජනා කළ බවයි, හිටපු නියෝජ්‍ය තැපැල් අමාත්‍යවරයකු වන එම්එස් සෙල්ලසාමි සංදේශය කළ විමසීමකදී කියා සිටියේ.

වතුකර දෙමළ ජනතාවගේ තැපැල් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ආණ්ඩුව තවත් අධ්‍යයනය කළ යුතු බවත් හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.