රථ වාහන පොලිසිය ට උසාවියෙන් ප්‍රශ්න

27 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:59 GMT

Mohamed Baskhan Ahmed Farouk

රථ වාහන පදවන අවස්ථාවක දී ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කිරීමේ චෝදනාවට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ රියදුරකු නිදහස් කළ අධිකරණය පොලිසියට දොස් පවරා තිබේ.

මොහොමඩ් බස්කන් අහමඩ් ෆාරුක් නිදහස් කරමින් පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් වී ඇත්තේ පොලිස් නිලධාරීන් රථ වාහන නඩු පවරන ආකාරය යි.

නඩු තීන්දුවක් උපුටා දක්වමින් මහේස්ත්‍රාත් වරයා පොලිස් නිලධාරීන් රථ වාහන නඩු පැවරීම ඉතා සරල කටයුත්තක් සේ සලකා කටයුතු කරන බව පැවසූ බවයි අධිකරණයෙන් නිදහස ලද මොහොමඩ් බස්කන් අහමඩ් ෆාරුක් බීබීසී සංදේශයට කියා සිටියේ.

තමන් නිවැරදිකරු නමුත් වරද පිළිගැනීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත් වරයා තමන් වලක්වා සාධාරණය ඉටු කළ බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසුවේ.

නීතිඥ සහායෙන් තොර ව අධිකරණයේ පෙනී සිටිමින් පොලිස් නිලධාරින් ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න විමසු විට ඔවුන් හට පිළිතුරු දීමට අසීරු වූ බව මොහොමඩ් බස්කන් අහමඩ් ෆාරුක් ප්‍රකාශ කළේය.

මොහොමඩ් බස්කන් අහමඩ් ෆාරුක් සමග කළ සංවාදයට සවන් දෙන්න.