ජලය විකිණීමේ සැලැස්මක් නෑ - ආණ්ඩුව

25 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:34 GMT

ශ්‍රී ලංකාවේ ජලය කළමනාකරණය මුවාවෙන් ජලය විකිණීමට බහු ජාතික සමාගම්වලට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවට පරිසරවේදීන් නගන චෝදනාව ආණ්ඩුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

කෙසේ නමුත් ඇතැම් පුද්ගලික ආයතන බෝතල් ජලය සම්පාදනය කිරීම පමණක් සිදු වන බවයි, ජල සැපයුම් හා ජලාපවාහන අමාත්‍යවරයා දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසන්නේ.

'ජලය විකිණීමේ සැලැස්මක් නෑ'

මෑතදී එලි දක්වන ලද ජල මූලාශ්‍ර පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ මූලික අරමුණ ජලය සහ ජල මූලාශ්‍ර මුදලට විකිණීම බවට පරිසර හා සොබා දහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය කරන චෝදනාව පිළිබඳව බීබීසී සංදේශය විමසීමක් කළ අවස්ථාවේයි, අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියේ.

'ජල මූලාශ්‍ර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය උදෙසා පුද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය දිරිගැන්වීම' යන්න ජල අයිතිය උදෙසා පුද්ගලික පාර්ශව සහභාගි කර ගැනීමක් බව එම මධ්‍යස්ථානයේ චෝදනාවයි.

ලංකාවේ පවතින නියඟය හේතුවෙන් පානීය ජලය පිළිබඳ ගැටලුවකට රට මුහුණ පා සිටින බවද අමාතවරයා සඳහන් කළේය.

පසුගිය තුන් මස ඇතුලත ලැබිය යුතු වර්ෂාපතනය නො ලැබීම හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධාන ජලාශවල ජල මට්ටම් පහල වැටී තිබෙන බවත් බොහෝ ප්‍රදේශවල ජල හිඟයක් ඇතිවී තිබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

කොත්මලේ, පොල්පිටිය වැනි ජලාශවලින් නිකුත් කරන ජල ප්‍රමාණය ආරක්ෂා කිරීමේ හදිසි පියවර ගෙන තිබෙන බවත් ආණ්ඩුව පවසයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුල වර්ෂාව නොලැබුණහොත් තත්වය බරපතල විය හැකි බවද අමාත්‍යවරයා සංදේශයට කියා සිටියේය.