ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජීවිතාරක්ෂක කබා 'අවශ්‍යයි, ඒත් මිල දරා ගන්න බෑ'

3 ජනවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 19:49 GMT

ජීවිතාරක්ෂක කබා පැළඳීම අනිවාර්ය කළත් ඉන්ධන මිළ පවා දරා ගැනීමට නොහැකි ධීවරයන්ට එය ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් බව ධීවරයෝ පවසති.

ජීවිතාරක්ෂක කබා නොමැතිව මුහුදු යාමෙන් තමන්ට මුහුණ දීමට සිදු වන අනතුර ගැන හොඳින්ම දන්නා බවත් ඔවුහු සංදේශයට කියා සිටියහ.

කෙසේ නමුත් ධීවරයන් සිය ජීවිත ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කළ යුතු බවට ආණ්ඩුව අවධාරණය කරයි.

පුත්තලමේ ධීවරයන් මුණ ගැසුණු මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් පූර්ණිමාල් ජයමාන්න ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවක්.