'සමහරු ගහල ඇඩ්මිට් වෙනවා, ගුටි කාපු එකා හිරේ යනවා'

3 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:09 GMT

මන්ත්‍රී වරයෙකුට තර්ජනය කළ හැකි කිසිවකු වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින්නේද යන්න සැක සහිත බව, ගායක සමන් ද සිල්වාට පහරදීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ගායක සුනිල් පෙරේරා පවසයි.

වාර්තාව අසාම් අමීන් ගෙන්.